werken met de symboliek uit de tarot (cursus)

Cursus “Werken met de symboliek in de Tarot – De reis van de Dwaas”

Start 21 november (5 donderdagavonden) 2013 – Kortrijk

Net als De Dwaas uit de tarot, ga je een reis maken langs verschillende archetypische beelden en je innerlijke leefwereld verkennen. Om de kracht van de symbolische taal in de tarot te begrijpen, duiken we eerst de geschiedenis in op zoek naar de wortels van dit kaartspel. Je maakt kennis met verschillende stromingen die het westerse spirituele denken hebben beïnvloed: het christendom, alchemie, kabbala,…
De rijkdom van de symboliek ontsluiert zich door er op een creatieve manier mee aan de slag te gaan. In de oefeningen combineren we kennis, intuïtie en beleving om de taal van de tarot eigen te maken. Met de kaarten in de hand treed je de wereld van de symboliek binnen en ontsluier je de kleine en grote geheimen van het leven.
In de cursus maken we gebruik van de Waite tarot, je kan die eventueel bestellen bij de eerste les (€ 15).

tarotkaarten grote arcana, uitgever Rider ontwerper Waite kunstenares Colman Smith
de Waite tarot

Ik kreeg onlangs enkele vragen over de cursus, hier zet ik de antwoorden, zodat de opzet van de cursus voor iedereen duidelijk is.

Waarom gebruik je in de cursus de Waite tarot?
De Waite tarot is het bekendste tarotdeck en vaak het eerste tarotdeck dat men aanschaft. Het zijn kaarten met een duidelijke en betekenisvolle symboliek.
In de cursus worden eveneens kaarten uit andere decks besproken, maar de tarot en visie van A.E. Waite vormen de rode draad doorheen de cursus.

Leren we kaartleggen?
Een eerste stap in het begrijpen van kaartleggingen, is het leren combineren van de symboliek in de kaarten. Verwacht geen lijsten met kaartbetekenissen. Door dergelijke lijstjes vanbuiten te leren, zal je de tarotkaarten niet leren doorgronden.
Daarom ligt de klemtoon op het combineren van kennis, intuïtie en beleving om de taal van de tarot eigen te maken.

We gaan in de cursus kaartleggen om beter inzicht in onszelf te krijgen. Vanuit het ruimer inzicht dat de kaartlegging je in het NU biedt, krijg je inzicht in wat naar je toekomt (je toe-komst).

Leren we jaarkaarten, dagkaarten en levenskaarten interpreteren?
Elke kaart weerspiegelt een stukje van jou/ je leven. Ik ben geen voorstander om een leven, jaar of dag te reduceren tot één kaart. Natuurlijk kan het interessant zijn om een dag, week of langer een bepaalde kaart te gebruiken om te mediteren, te reflecteren, …  Je visie en beleving staan dan centraal en niet wat men in de boeken over de kaart schrijft.

Leren we iets over numerologie?
Kennis van de symboliek van de getallen is handig om de kleine arcana te interpreteren. Dit komt aan bod in de cursus. We gaan spelen met de getallen en ze soms optellen, maar misschien leer je wel dat 1 + 1 = 3 !

Wat kunnen we na het volgen van de cursus?
Je inzicht in de symboliek van de tarot zal ruimer zijn. Ik zal je verschillende (figuurlijke) kapstokken aanreiken waaraan je de verkregen inzichten en kennis kan ophangen. De cursus kan je inzicht in jezelf verruimen en een basis vormen om verder (alleen of in groep) de tarot te bestuderen. De cursus is geen opleiding tot kaartlegger.

Is er kennis van tarot vereist bij de aanvang van de cursus?
Nee! Ik hoop dat iedere deelnemer interesse heeft in de tarot en in symboliek.
Een gezonde nieuwsgierigheid in de tarot en je actieve inbreng tijdens de cursus worden erg gewaardeerd. Als lesgever is het mijn taak om iedereen, ongeacht de voorkennis, te leren werken met de symboliek uit de tarot.