Heksen Tarot

heksen tarot uitgeverij koppenholDe kaarten werden geschilderd door Martin Cannon, samen met zijn vrouw Ellen leidde hij verschillende paganistische activiteiten in Amerika (vnl. Los Angeles).
Als ik het doosje open, vallen de heldere pastelkleuren en de eenvoudige symbolische stijl meteen op. Dit tarotdeck straalt positiviteit, dynamiek en levensvreugde uit.
De directheid van dit deck wordt nog onderstreept doordat de kaarten geen witte of zwarte randen hebben.

De Heksen Tarot combineert kabbalistische symboliek en elementen uit de heksencultus met een vleugje mythologie. De ontwerpers weren duidelijk elke christelijke symboliek en richten zich (naar eigen zeggen) op ongelovigen, kabbalisten en heksen.
Een sterke uitspraak, want ook als je niet tot één van deze drie groepen behoort, kan dit deck je aanspreken.

Een ander opvallend aspect is dat er meer naaktheid te zien is dan in vele andere tarotdecks. De Heksen Tarot gaat erotiek niet uit de weg en meestal is dit echt mooi weergegeven. Behalve… tja
Ik weet niet waar de kunstenaar zijn inspiratie haalde, maar sommige mannen lijken zo weggelopen uit een sportmagazine voor bodybuilders. De overdaad aan opgeblazen spierbundels werkt soms op mijn lachspieren.

De grote arcana

Witches tarot Canon ReedWie vertrouwd is met de Waite deck zal zeker verschillende gelijkenissen zien. Zoals de vrouw en de man op de kaart van de Geliefden. Zij kijkt naar een engelachtige figuur en de man kijkt naar de vrouw, omdat hij het goddelijke enkel via haar kan leren kennen.

Enkele namen wijken af van de klassieke tarot.
Zo wordt de Duivel De Gehoornde genoemd.
De Gehoornde is één van de twee belangrijkste godheden in neopaganistische religies, vooral in Wicca.
Hij is de god van de dood (en de hergeboorte).
Qua betekenis is deze kaart dus afwijkend van de traditionele tarot.
De Heremiet wordt De Zoeker genoemd.
De Hiërofant  krijgt de naam De Hoge Priester.
Deze benamingen zijn bedoeld om elke verwijzing naar christelijke symboliek te vermijden en sluit aan bij de visie van de ontwerpers.

Mijn favoriete kaart is die van de Hoge Priesteres. Een prachtig voorbeeld van een perfect samengaan van kabbala en paganisme. Op de kaart van de Hoge Priesteres zie je een duidelijke verwijzing naar de zuilen uit de kabbalistische levensboom. Ze is het verbindend principe  tussen het bewuste (de zon) met het onbewuste (de maan).
Bij het bewandelen van je spirituele pad is het belangrijk dat je de (schijnbare) tegenstellingen in jezelf in evenwicht brengt en je aardse leven met de goddelijke bron verbindt.

hoge priesteres heksen tarot

De kleine arcana

witches tarot drie zwaardenDe reeks van Zwaarden wordt geassocieerd met vuur en Staven met lucht, een opvallend verschil met de traditionele tarot. Dit past volledig in het opzet om een paganistisch geïnspireerde tarotdeck te maken. In heksenrituelen wordt het rituele zwaard namelijk geassocieerd met vuur en het mannelijk principe.
In de reeks van de kleine arcana komen de paganistische elementen nog duidelijker in beeld. De natuur speelt een belangrijke rol.

De Hofkaarten

Toen Martin Canon de hofkaarten ontwierp was zijn inspiratie blijkbaar op want elk element krijgt een haast identieke Koning, Koningin, Prins en Prinses. De hofkaarten hebben geen aparte betekenis. Ellen Cannon Reed schrijft in het begeleidend boek dat dit een bewuste keuze was en geeft verschillende tips hoe je deze sterk op elkaar gelijkende kaarten kan gebruiken in kaartleggingen. Haar uitleg vond ik niet overtuigend.

Het boek

Een boek over een specifiek tarotdeck is niet steeds een must-have. Maar toen ik het kaartendeck had en ontdekte dat er een boek over was geschreven, kon ik het niet laten het aan te schaffen.
In het 292 tellend boek bespreekt Ellen Cannon Reed de kaarten en geeft hierbij telkens haar persoonlijke visie. Ze is duidelijk niet enkel een heks, maar ook een activiste die opkomt voor het milieu, dierenrechten, enz .  Deze thema’s komen uitvoerig aan bod en dat is niet meteen wat ik verwacht om te lezen in een boek over tarot.
In het boek worden de correspondenties tussen de tarotkaarten en de paden op de kabbalistische levensboom besproken, samen met de relatie tussen de levensboom en wicca.
Het op elkaar afstemmen van deze verschillende spirituele systemen lijkt je misschien erg complex. En dat ervaar ik al na het lezen van enkele bladzijden. Arthur Waite heeft herhaaldelijk gezegd dat het onmogelijk was een sluitend correspondentie systeem te ontwikkelen tussen tarotkaarten en de paden op de levensboom. Ellen Cannon Reed slaagt er niet in om wicca en de kabalistische levensboom met elkaar te verbinden. Verschillende ideeën in het boek zijn wel interessant, maar het wringt regelmatig. Jammer, want in het deck zijn er enkele prachtige voorbeelden van een geslaagd samengaan van de kabbalistische symboliek en paganisme. De kaart van de Hoge Priesteres is daar een uitstekend voorbeeld van.
Het meest storende vind ik dat er geen achtergrond informatie over correspondentiesystemen wordt gegeven. In het hele boek is zelfs geen afbeelding van een levensboom te vinden. Haar systeem wijkt af van andere correspondentiesystemen, maar nergens vind ik hierover uitleg.
En dan neemt de zin om verder te lezen al snel af.
Het is geen boek voor beginnende tarotisten, maar aan de andere is er onvoldoende (degelijke) achtergrond informatie om meer ervaren tarotisten te boeien.

Mijn advies :

Het tarotdeck is een aanrader voor wie een kaarten wil zonder de christelijke symboliek, maar het boek helpt niet om een dieper inzicht in de tarot te krijgen. Gelukkig zijn er nog een heleboel andere tarotboeken op de markt die je verder op weg kunnen helpen.

Noot : De foto met de kaart van de Hoge Priesteres komt uit Het Heksen Tarot van Uitgeverij Koppenhol.
De foto werd genomen in het TarotHuis van Guido Gillabel

Tarot Cirkel