Het doosje van Jodorowsky

De Marseille Tarot zoals ‘gerestaureerd’ door Philippe Camoin (Philippe Tourrasse) en Alexandre Jodorowsky is een tarotspel dat ik met enig wantrouwen, maar ook met een geprikkelde interesse regelmatig bestudeer. Ik kocht dit tarotspel omdat ik erg benieuwd was naar de vernieuwende elementen in dit tarotspel. Omdat ik nieuwsgierig was naar de tarotvisie van Jodorowsky, dus kocht ik maar meteen ‘le coffret de Jodorowsky‘.

In de doos zit :

  • een tarotdeck : Le jeu du tarot de Marseille Camoin
    zoals gerestaureerd door Alexandre Jodorowsky en Phillippe Camoin
  • een boek : La voie du tarot
    geschreven door Alexandre Jodorowsky en Marianne Costa

het klein formaat van het tarotspel was een tegenvaller. In mijn enthauasiasme was ik vergeten om het formaat van de tarotkaarten vooraf te bekijken.
Op een rustige dag trok ik me terug in mijn studiekamer voor enkele uurtjes tarotstudie. Benodigdheden : potlood en pen, boek, notitieschriftje en kleine tarotkaarten (nu ja, zo klein zijn ze nu ook weer niet) en vooral stilte.

Deze diashow vereist JavaScript.

La voie du tarot

Camoin en Jodorowsky

Over de ontmoeting tussen beide en hun samenwerking bij het ‘restaureren’ van de Tarot van Marseille (Conver) wordt zeer weinig geschreven. Jodorowsky vertelt enkel dat de familie Camoin de archieven van uitgeverij Grimaud bezit. Door het bestuderen van die archieven hebben ze de ware tarot van Marseille kunnen reconstrueren.

mijn mening :
Ik had meer dan twee zinnetjes achtergrond informatie verwacht. Zeer teleurstellend.

Indeling

Het boek is ingedeeld in verschillende hoofdstukken. De eerste drie gaan over de Grote Arcana, de Kleine Arcana en de Hofkaarten. Daarna volgt een uitgebreid hoofdstuk waarin telkens relaties tussen twee kaarten wordt besproken
vb. La Pape (V) en Le Diable (XV), de verleiding in al zijn vormen.
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan een inleiding tot het lezen van kaarten binnen een kaartlegging.

De Grote Arcana

Per Arcana bespreekt Jodorowsky de symboliek. Hij doet dit op vier manieren :

  1. bespreking van de symboliek met speciale aandacht voor een vijftal details; van elk is er een uitvergrote tekening en een korte interpretatie
  2. sleutelwoorden
  3. traditionele interpretatie (in losse woorden)
  4. kaartbetekenis onder de vorm van ‘en als de kaart zou spreken dan zou ze zeggen….’

mijn mening :
De bespreking van de symboliek is interessant, maar beperkt. Jodorowsky stipt verschillende onderwerpen aan, maar gaat nergens diep op in. Hij springt van de hak op de tak. Wie geen achtergrondkennis heeft van kabbala, westerse esoterie,… zal al vlug het boek naast zich neer leggen.
Dan is er het onderdeel : ‘als de kaart spreekt’. Ik denk dat hij hiermee tegemoet wil komen aan diegene die minder interesse hebben in de symboliek en houden van een meer algemene kaartinterpretatie.
Per kaart zijn er ook een 50-tal losse woorden, ingedeeld in sleutelwoorden en interpretatiewoorden. Vaak woorden de woorden herhaald, lees je synoniemen. Sleutelwoorden vind ik handig in een klein naslagwerkje, in dit boek is dit geen meerwaarde.

Af en toe wordt gewezen op een ‘gerestaureerd’ detail, maar nergens wordt hierover diepgaander informatie gegeven. Vaak kreeg ik de indruk dat hoewel sommige details echt een ‘verbetering’ zijn, de restauratie eerder steunt op persoonlijke inzichten dan op informatie uit archieven.

Jodorowsky geeft aan elk wat wils (beginners en gevorderden), maar zal niemand echt tevreden stellen met zijn uitleg. Er zitten bijzonder interessante suggesties tussen, de wirwar van ideeën maakt het echter onoverzichtelijk.

tarot marseille stijl camoin grote arcana
vergelijking tussen grote arcana uit Grimaud tarot en Camoin tarot (klein formaat)

De Kleine Arcana

Bij het interpreteren van de Kleine Arcana van dit tarotdeck zijn de betekenis van de getallen en de elementen zeer belangrijk. Jodorowsky bespreekt het getal en daarna van elk getal de vier elementen (symboliek : zwaarden, wapenstokken, bekers, munten). Hij heeft veel aandacht voor details in de symboliek en vergelijkt de kaarten uitvoerig.

mijn mening :
Dit is het meest interessante onderdeel van het boek.  De informatie is uitvoerig, gedetailleerd, vernieuwend en logisch. Toch valt het me op dat hij nogal conservatief is in zijn denken. Ik sluit me niet altijd aan bij zijn visie op relaties, seksualiteit, psychologische ontwikkeling, onderscheid man-vrouw,…

10 staven Marseille tarot Camoin Grimaud
vergelijking tussen 10 Staven uit Grimaud tarot en Camoin tarot (klein formaat)

De Hofkaarten

In de Marseille tarot zijn de hofkaarten anders ingedeeld dan in de Waite tarot.

Page -Koningin -Koning en Ridder. De indeling is op basis van de astrologische zodiac.
Van elke hofkaart worden de vier elementen kort besproken.

Mijn mening :
De uitleg is goed, maar redelijk kort. Ik mis een aantal eenvoudige kapstokken, om alle informatie aan te hangen.

Relaties tussen kaarten

De relaties tussen de grote arcana worden hier besproken met veel aandacht voor de man-vrouw verhouding. Jodorowsky hecht veel belang aan de plaats van de kaart.
Dus de interpretatie van De Ster – De Heremiet is anders dan De Heremiet -Ster.
Daarnaast worden alle paren die samen 21 vormen gezien als unieke combinaties die wijzen op wegen naar zelfrealisatie.
De Dwaas + De Wereld, De Magiër + Het Oordeel, enz.

mijn mening:
Hoewel ik het wel interessant vind om de mening van anderen te lezen over kaartcombinaties, kunnen sommige lezers de indruk krijgen dat ze deze combinaties vanbuiten moeten leren.
Ik ben voorstander van een uitgebreidere verdieping in de symboliek van de kaart op zich. Als men het tarotpad bewandelt komt men verschillende interpretaties tegen en bouw je zelf een denkkader op waarbinnen je alle kaartcombinaties kan duiden.
Vertrouw op je eigen-wijsheid!

Duiden van een kaartlegging

De lezer krijgt verschillende praktische voorbeelden van kaartleg-interpretaties met de grote arcana. Vooral veel voorbeelden van het interpreteren van kaartleggingen met drie kaarten.

Mijn mening :
De manier waarop de kaarten geïnterpreteerd worden is een combinatie van techniek, intuïtie en kennis. Er wordt niet gewerkt met allerlei moeilijke legpatronen, maar er worden tips aangereikt om te leren kijken naar de dynamiek tussen de kaarten. Eenvoudig, maar interessant. Het is vlug eigen te maken, maar een beetje goede kaartlezer past dit wel al (onbewust?) toe.

Besluit

Dit boek is een aanrader voor wie zich wil verdiepen in de symboliek van de tarot de Marseille Camoin Jodorowsky. Het kan een hulp zijn bij de tarotstudie. De symboliek van getallen, vormen en kleuren spelen een grote rol in de interpretatie. Dit brengt je tot interessante vergelijkingen, al vind ik het systeem uiteindelijk nogal beperkend en rigide. Het hoofdstuk over de kleine arcana vind ik het meest waardevol omdat je het leert kijken naar details en de schoonheid van eenvoud in symboliek.
Ervaring met tarot is een vereiste. Geen must have.

Over Phillipe Camoin en de tarot de Marseille Camoin Jodorowsky zal ik het in een ander blogbericht hebben.

eindbeoordeling : 7/10

Le Coffret de Jodorowky
auteurs : Alexandre Jodorowsky en Marianne Costa (kaarten Camoin en Jodorowsky)
uitgeverij : De Vecchi (2009)

Tarot Cirkel