Tarot Basics Waite

Dit klein boekje over de Rider Waite Tarot tracht in woord en beeld de diepere betekenis van de tarot te onthullen.

In het eerste deel belichten de auteurs het woord tarot. Naast enkele quotes van tarotisten en een zeer bondige voorstelling van legpatronen, wordt er aandacht besteed aan regels en tips bij het duiden van kaarten. Daar zijn raadgevingen bij zoals : ga getallen niet onnodig interpreteren, elk symbool apart heeft een dubbele betekenis,…

Het tweede deel start met een lijst met sleutelbegrippen voor de 22 kaarten van de grote arcana. Daarna worden alle kaarten op een gelijkvormige manier besproken : basisbetekenis, spirituele ervaring, dagkaart, prognose/tendens, liefde en relatie en als laatste onderwerp, succes en geluk in het leven. Van elke kaart worden 10 symbolen besproken.
Doordat alle informatie overzichtelijk en visueel aantrekkelijk wordt gepresenteerd, is dit een handig naslagwerkje bij het bestuderen van de symbolen uit de Rider Waite tarot.

Op het einde van het boek wordt kort de correspondenties tussen astrologie en tarot beschreven. Het werken met correspondenties lijkt me meer geschikt voor mensen die reeds goed vertrouwd zijn met tarot en de gebruikte symboliek. Hoewel interessant vind ik het niet echt passend in de opzet van dit boek.

De omschrijving op de achterflap dat dit een basisboek is dat door zijn unieke opzet je een breed inzicht wil geven in de betekenis van de tarot, is enigszins misleidend. Met enkel dit boek in de hand zal je ofwel hopeloos verstrikt geraken in het vanbuiten leren van de symboliek of vlug je interesse in tarot verliezen.

Het boekje is aan te raden voor wie de symboliek van de Rider -Waite nader wil bestuderen. Om echt te werken met de tarot is raadzaam een bijkomend basisboek met ruimere informatie aan te schaffen.

eindbeoordeling : 8/10

Titel : Tarot Basics Waite –  De tarot in woord en beeld
auteurs : Johannes Fiebig en Evelin Bürger
uitgeverij : Schors (2009)

Aanbevolen boeken, lees boekbespreking op Tarot Cirkel
Tarot Wijsheid (Rachel Pollack)
Symboliek en betekenis der Getallen (Hajo Banzhaf)

Tarot Cirkel