De Italiaanse Renaissance

Over de tijdsgeest waarin de eerste tarotkaarten ontstonden.

De eerste historische tarotkaarten, die een grote gelijkenis vertonen met de huidige esoterische tarot, ontstaan midden 15de eeuw. Deze periode wordt gekenmerkt door een grote drang naar vernieuwing. Op maatschappelijk vlak zijn er veranderingen in machtstructuren o.a. merkbaar in de opkomst van de geldadel.
Op filosofisch en spiritueel vlak zorgt de instroom van nieuwe ideeën uit het Oosten voor een veranderde visie op mens en maatschappij.

In een poging de klassieke cultuur in haar zuivere vorm te herstellen worden de Griekse mythen bestudeerd. Schrijvers en kunstenaars putten hun inspiratie allemaal uit deze bron en vermengen de mythen met Bijbelse onderwerpen.

De vertaling van enkele belangrijke hermetische geschriften hebben een belangrijke invloed op het spirituele denken in die tijd. Ze wijzigen de visie van de mens op de werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin God de maker is van de kosmos, het levend organisme dat ook ander leven voortbrengt. Hierin heeft de mens een bijzondere plaats als hoogste uitdrukkingsvorm van de natuur en is via de kosmos op een diepe en intense manier met God verbonden.
Er is sprake van een eerste humanistische beweging, waarin het leven niet langer als beperkend en onveranderlijk wordt beleefd. God neemt vanaf dan niet langer een afzonderlijke plaats in, maar is aanwezig in de natuur en in de mens.

Deze nieuwe visie is merkbaar in de kunst. Voor die tijd was het goddelijke het belangrijkste thema, maar vanaf de 15de eeuw staat de mens centraal als schepper van het wereldse. Bemiddelde families lieten schilderijen ontwerpen waarin ze werden afgebeeld in goddelijke thema’s.

In een volgende blog zal ik dieper ingaan op de Visconti Sforza tarot die in die tijd ontstond.
Hieronder zie je Bianca Maria Visconti afgebeeld in enkele schilderijen met een Bijbels of mythisch thema.

Deze diashow vereist JavaScript.


Tarot Cirkel