Hofkaarten, moeilijk te interpreteren?

 

Voor beginnende tarotlezers zijn de hofkaarten vaak de moeilijkste kaarten om te interpreteren.
Stellen de kaarten andere personen voor? Of gaat het over verschillende aspecten van één persoon? Het kan soms verwarrend zijn, zelf voor de meer geoefende tarotlezers.

Met dit artikel wil ik de hofkaarten een beetje ontsluieren, maar vooral je inspireren om de hofkaarten op een eenvoudig manier te interpreteren.

 

De namen van de Hofkaarten

Zowel Arthur E. Waite als Aleister Crowley baseren zich bij het schrijven over de hofkaarten op informatie uit het Book T, geschreven door Mathers als instructieboek voor de (sub)graad van Theoricus Adeptus Minor, een graad binnen de  Golden Dawn (HOGD).

Waite wilde trouw blijven aan zijn plicht tot geheimhouding en deelt de esoterische kennis niet openlijk met het grote publiek. Hij verandert de namen van de hofkaarten en geeft een zeer algemene en vooraf op uiterlijke kenmerken gebaseerde omschrijving.
In zijn beschrijving verwart Waite zijn eigen volgorde van de hofkaarten ( Page, Ridder Koningin, Koning) met die van de Golden Dawn (Prinses, Prins, Koningin , Ridder).
Niet verwonderlijk want zelfs Mathers verwisselde soms in  zijn eigen boek  de omschrijving van Ridder met de Koning.
Hierdoor komt het dat Waite in zijn boek ‘Pictorial Key to the Tarot’ schrijft :
‘Een Ridder dient als significator gekozen te worden als diegene waarover de vraag wordt gesteld een man is van 40 jaar of ouder; een Koning voor een man onder deze leeftijd. Een Koningin dient gekozen te worden voor een vrouw ouder dan 40 en een Page voor elke jongere vrouw.’
Dit klopt dus niet! In de Rider Waite Smith tarot is de Koning ouder dan de Ridder.

Deze omwisseling in beschrijving en de zeer oppervlakkige  manier van het omschrijving van de hofkaarten (in het kleine witte boekje), helpen je niet echt verder. Gelukkig zijn er ondertussen boeken geschreven over tarot die wel een duidelijker beeld scheppen.

Tips bij het interpreteren van de hofkaarten

Hieronder vind je enkele tips om de hofkaarten gemakkelijker te interpreteren.
Om verwarring te voorkomen houd ik me aan de indeling van Waite die het meest wordt gebruikt : Page, Ridder, Koningin en Koning.

Tip 1 : Er zijn vier families van hofkaarten, elke familie is verbonden met een element. Het element bepaalt het typerend karakter van de familie.

Het is daarom belangrijk eerst goed vertrouwd te zijn met de betekenis van de elementen in de tarot en in het bijzonder aandachtig de betekenis van de Azen te lezen.
De hofkaarten weerspiegelen de verschillende aspecten van de potentiële energie van de Azen.

Tip 2 : De vier leden van de familie stellen de verschillende ontwikkelingsgraden van de energie van het element voor.
Je hebt de dochter, zoon, moeder en vader.

Pages, de dochters, stellen de verkennende fase voor bij het ontwikkelen van het element. Ze ontdekken en ontwikkelen de verschillende facetten van het element.
Hun taak is om het element vooral in zichzelf te ontdekken. Ze zijn nog onervaren en speels. Pages verwijzen meestal naar jonge mensen en heeft een vrouwelijke energie.

De Ridders, de zonen, tonen hoe de verkregen kennis wordt toegepast in de wereld.
Ze treden naar voren met hun talenten en gebruiken het op een actieve manier.
Zoals de held op de zegewagen zijn ze opvallend zichtbaar aanwezig in de wereld. Misschien trekken ze de wijde wereld in of komen ze terug van een overwinning. Ridders gebruiken hun talenten om de wensen van de koning en de koningin via hun daden kenbaar te maken. Ze moeten aantonen dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen.

De koningen en koningen beheersen het element en weerspiegelen een ideaalbeeld.
In de Koninginnen, moeders, herken je de ontvankelijke creatieve energie van de Keizerin. Koninginnen verinnerlijken de gebundelde energie om nieuwe energie te creëren. Als oermoeders zorgen ze voor evolutie door opeenvolgende cyclussen van creatie.

De Koningen, de vaders, houden verband met de de solide en vastberaden energie van de Keizer. De koningen gebruiken de kennis die voortvloeit uit hun ervaringen en bundelen de energie van het element. Ze zorgen voor evolutie door het transformeren van de elementen. De aanwezige energie wordt groter en krachtiger gemaakt door alle energie te bundelen.

Tip 3 : De combinaties van de elementen drukt de karakteristieke energie van elke hofkaart uit.

opmerking : de indeling van de hofkaarten is hier volgens de Rider Waite Smith tarot!

Koning van Staven
Koningin van Staven
Ridder van Staven
Page van Staven
Vuur van Vuur
Water van Vuur
Lucht van Vuur
Aarde van Vuur
Koning van Bekers
Koningin van Bekers
Ridder van Bekers
Page van Bekers
Vuur van Water
Water van Water
Lucht van Water
Aarde van Water
Koning van Zwaarden
Koningin van Zwaarden
Ridder van Zwaarden
Page van Zwaarden
Vuur van Lucht
Water van Lucht
Lucht van Lucht
Aarde van Lucht
Koning van Pentakels
Koningin van Pentakels
Ridder van Pentakels
Page van Pentakels
Vuur van Aarde
Water van Aarde
Lucht van Aarde
Aarde van Aarde

Page van Pentakels behoort tot de reeks met als element Aarde en zijn plaats in ontwikkeling komt ook overeen met Aarde, vandaar Aarde van Aarde. Met deze energie kan je volgende woorden associëren : traag, rustig, koesterend, zin voor verantwoordelijkheid, sensueel, genietend,…

De Ridder van Pentakels, Lucht van Aarde, kan je associëren met ondernemen, fysische activiteiten, geduld, opbouwen, uitbreiden, afbakenen,…

En zo kan je elke hofkaart met woorden associëren gewoon door je te laten leiden door de energie van de elementen die erbij horen.

Tarot Cirkel