Thoth, De Magiër

Het tarotdeck dat Frieda Harris schilderde volgens duidelijke instructies van Aleister Crowley is niet alleen uniek qua ontwerp en thematiek. Het ontstaan van het deck kent ook een aparte en uitgebreide geschiedenis. In dit blogbericht zet ik de schijnwerpers op de Magus of Magiër uit The Book of Thoth (= de tarot) van Master Therion (= Aleister Crowley)

Magus of Magiër uit The Book of Thoth

De eerste publicatie is een ontwerp van de Magus op de omslag van een catalogus. De catalogus werd ontworpen ter gelegenheid van de tentoonstelling :
Aleister Crowley and Frieda Harris, Exhibition of Playing Cards The Tarot (Book of Thoth) 78 Paintings According to the Initiated Tradition and Modern Scientific Thought with other Occult and Alchemical Design, in the Nicholson and Venn Galleries (juni 1941).

Helaas zo ver kwam het niet, op het laatste moment bedachten de galeriehouders zich uit schrik voor eventuele negatieve publiciteit. In allerijl werden de schilderijen naar een nabij gelegen hotel overgebracht en hield Frieda Harris daar haar tentoonstelling.

De eerste volledige publicatie van de kaarten gebeurde in 1944 in een boek “The Book of Thoth by Master Therion” in een zeer beperkte oplage van 200 exemplaren. Pas in 1968 kwam een eerste publicatie als tarotdeck.

Frieda Harris maakte meerdere schetsen en schilderijen van The Magician (in latere publicaties veranderde de titel van de tarotkaart wel eens in The Magus), waardoor soms verwarring ontstond over welke versie van de Magiër uiteindelijk was goedgekeurd door Crowley. Toen A.G. Muller in 1986 het tarotdeck uitbracht gebruikte hij drie versies van de Magus. Velen hebben hier een bijzondere betekenis aan toegekend, maar eigenlijk besliste de uitgever om de drie versies uit te geven gewoon omdat hij toevallig over deze drie exemplaren beschikte.

Enkel de laatste uit het rijtje is de goedgekeurde versie van de Magus, de andere werden door Crowley ‘afgekeurd’. Dit deed hij wel vaker tot grote wanhoop van Harris die Crowley soms smeekte om niet meer van gedacht te veranderen. De magische orde van Crowley, O.T.O =Ordo Templi Orientis, is helemaal niet gelukkig met de verschillende versies van de Magiër. Zij doen het meestal af als absoluut onbelangrijk wegens ‘afgekeurd’. Misschien omdat de waarde van de input van Frieda Harris zo teveel aandacht krijgt.

Frieda Harris

Als lid van een vrijmetselaarsorde die behoorde tot de Theosophische Vereniging was ze vertrouwd met symboliek en esoterische kennis. In 1937 bestudeerde ze projectieve geometrie onder leiding van Olive Whichmer en George Adams. Projectieve geometrie is gebaseerd op de onderrichtingen van Rudolf Steiner en Goethe en is opvallend aanwezig in de Thoth tarotkaarten. Je kan zelfs duidelijk zien dat Frieda Harris in haar eerste ontwerpen nog niet vertrouwd is met het toepassen van projectieve geometrie, maar dit in de finale ontwerpen zodanig beheerst dat de geometrische projecties van de kaarten in elkaar overvloeien.

Symboliek

De Magiër is de meester van de vier elementen, op alle afbeeldingen van de Magiër wordt hier naar verwezen door de afbeelding van een zwaard, een beker, een globe en vurige beker. Verder zijn er o.a. verwijzingen naar Thoth (aap) en Mercurius (gevleugelde voeten).  Voor een gedetailleerde uitleg over de symboliek verwijs ik graag naar de boeken van Hajo Banzhaf en Lon Milo Duquette over de Thoth tarot.

Naast de drie bekende versies zijn er ook nog minder bekende versies van de Magiër. Hieronder een schets die duidelijk lijkt op de definitieve versie van de Magiër, een andere schets van de Magiër, twee schilderijen en een zwart/wit afbeelding die gelijkt op de prent van de voorkant van de catalogus.

Deze tarotstudie werd o.a. gepubliceerd in de encyclopedische reeks Man, Myth & Magic, Vol.2 (redactie Richard Cavendish)
tarot gouache juggler magus Frieda Harris


Tarot Cirkel