De esoterische tarot

Als tarot ergens wordt vernoemd, gaat het meestal over het exoterisch (1) gebruik. Daarin wordt de tarot gebruikt als orakel om de toekomst te voorspellen. Als je vanuit deze invalshoek de tarot benadert, bekijk je het leven als iets dat je overkomt. Het “lot” gunt je (n)iets. Woorden als slecht, goed, karma, zonde, fouten, toeval,….. zijn hier nauw mee verbonden.
Op die manier behandel je het leven als iets dat buiten jezelf ligt en vooral als iets dat wordt bepaald door anderen of de Andere. Als er iets goed of fout gaat in je leven, ligt het vaak aan factoren buiten jezelf.
Door het orakel te raadplegen probeer je de ander/ Ander en het Leven te slim af te zijn.
Ik kan heel goed begrijpen dat je in tijden van nood, wanneer het leven je overvalt en je in zijn greep lijkt te hebben, nood hebt aan hulp en steun.
Ga je naar een kaartlegger (al dan niet met ‘para-normale’ gaven), dan kom je meestal terecht bij iemand die antwoorden geeft op je vragen. Of die antwoorden goed of fout zijn zal de toekomst uitwijzen.

Een tarotist die de kaarten op een esoterische manier gebruikt, ziet in het duiden van de tarotkaarten een manier om inzicht in zichzelf en het leven te verwerven. Vanuit dit ruimer inzicht kan je zelf je toekomst bepalen.
De tarotist die vanuit deze invalshoek de kaarten duidt zal je een vrijer gevoel geven en de kracht schenken om je leven in handen te nemen.

Als je de tarot op een esoterische manier wil leren kennen, kom je meestal eerst in contact met de exoterische kennis. Je leest een boek over tarot, je volgt een cursus, … en met een beetje geluk beroert de symboliek van de tarot je hart.
Vaak raakt men ontmoedigd, want het leren duiden van de 78 kaarten is niet niks. Daarbij komtdat je ook moet toeleggen op het aanleren van legpatronen en tijdens een duideling de kaarten op verschillende manieren kan interpreteren. Terwijl ik het hier zo schrijf, krijg ik al de behoefte om diep te zuchten. Net zoals zoveel anderen heb ik het aanvankelijk ook zo aangepakt. ’t Ja je moet ergens beginnen….. Een boek dat voor mij echt de (geheime) poort tot de tarot heeft geopend was het Corpus Hermeticum (vertaald in het Nederlands door Gilles Quispel en Roelof van den Broek). Voor anderen zal het waarschijnlijk een ander boek (of misschien wel een persoon) zijn, die de toegang toont tot de diepere betekenis van de tarot.

Eénmaal de poort voorbij, krijg je geen lijst van te leren begrippen, maar vooral de ‘opdracht’ om de tarotkaarten ( vooral de grote arcana) echt te leren kennen vanuit jezelf. De tarot, dat ben jij in al je facetten. Leef de tarot, beleef de tarot.
Hoe doe je dat? Voor iedereen zal dat anders zijn. Ik heb zelf een aantal schriften, daar kriebel ik mijn tarotweetjes en gedachten in. Soms heel banale dingen, soms diepzinnig. Ik beschouw de grote arcana als vrienden of geliefden en schrijf hen een brief. Ik maak een tekening of schilder …. of schrijf een blogberichtje.

Tarot vanuit een esoterisch perspectief benaderen betekent dat je er iets meer mee doet dan enkel erover lezen of ermee kaartleggen. Hoe pak jij dat aan? Heb je plannen om iets te maken of te doen rond de tarotsymboliek?


(1) Exoterie (het uitwendige, het openbare) is het tegenovergestelde van esoterie en wijst op alle zaken en ideeën die universeel en onbegrensd publiek zijn. Het begrip wordt voornamelijk gebruikt in verband met religieuze stromingen.