Getallen en tarot

De symboliek in de getallen in de kleine arcana kunnen je op weg helpen bij het interpreteren van de kleine arcana in de tarot.

Als je inzicht hebt in de kwalitatieve waarde van een getal en dit combineert met het element van de tarotkaart, heb je alle kennis in handen om de kleine arcana te kunnen duiden.

De kleine arcana stellen het ontwikkelingsproces van een element voor in de materiële wereld. De energie van het element ontvouwt zich, zoals een knop van een bloem. Net zoals een bloem zal het zich leren aanpassen aan de omstandigheden rond zich, volledig tot bloei komen en daarna verwelken.

De manier waarop we vandaag de getalsymboliek in de kleine arcana van de tarot interpreteren, is sterk beïnvloed door de symboliek van de getallen van de kabbalistische levensboom. Onderaan dit blogartikel staat een eenvoudige tabel met de associatie tussen het getal en de sephirah. De energetisch betekenis van het getal, is een belangrijk sleutelwoord bij het duiden van de symboliek.

EEN / AAS
De essentie. Pure potentiële energie en eenheid. Het beginsel.
Zoals steeds bij de aanvang van een proces, is er in het begin nog niets. Niets tastbaars in elk geval, maar wel de potentiële energie om iets te creëren. De aas stelt de impuls van het element voor. Het creatief beginsel dat nodig is nodig om een proces in gang te zetten.

Waite aas Bekers

TWEE
De twee is een startkaart omdat een eerste deling optreedt.  Het begin van een dynamisch proces dat start bij Twee en eindigt in Negen. In de twee barst de energie van de aas open. Het getal van de absolute wijsheid. De energie van dit getal stroomt vrij rond en geeft zo de boodschappen door van de energie de aas. Via deze boodschappen stimuleert het tot creatieve actie. Deze activerende energie is de mannelijke polariteit van het getal drie.

DRIE
De activerende, mannelijke energie van het getal twee krijgt vorm door het ontvankelijke, vrouwelijke getal drie.
Beide extreme polariteiten hebben elkaar nodig, waardoor een bijzonder dynamiek ontstaat tussen de energie van kracht (Twee) en die van vorm (Drie).
Het getal drie is het zijns-getal, dat door haar repetitieve energie zorgt voor de totstandkoming van alles dat is.
De eerste verkenning is voorbij en het moment is aangebroken om een stap verder te zetten. De drie staat voor evolutie, verandering en de levenskracht in alles en iedereen.

VIER
De getaltrilling van de vier is die van structuur en orde. Voortdurende creatie is nodig om te zorgen voor stabiliteit. Het getal vier staat voor een stevige balans. Ze gedraagt zich als een hoorn van overvloed en deelt haar energie met anderen.
Zo kan iedereen meegenieten en zich veilig voelen.
Het is een begrenzend en aards getal. Het vormt het fundament waarop de verdere evolutie zal steunen.

waite tarot staven vier

VIJF
De energie van vier is druk bezig met het in stand houden van alles dat is, zonder onderscheid te maken.  Daarom is er een kracht nodig die deze energie balanceert. Vijf is het getal van gerechtigheid en ethiek. Het regeert over leven en dood en zaait zo onrust en verwarring. Deze energie is echter een noodzakelijk correctie, zodat wat overbodig is verdwijnt en plaats maakt voor nieuwe vormen.
De vijf is een dynamisch getal met een sterke energetische lading, daarom voelen kleine arcana met dit getal niet altijd prettig aan. Deze sterke, verstorende energie is nodig anders blijf je vast zitten in de stabiele energie van de vier. De ‘vijf- kaarten’ stellen vaak een kantelmoment voor. Zijn alle voorwaarden aanwezig om het proces verder te zetten of niet?

ZES
Na de felle energie van de vijf, komt men terecht in de stabiele zes. De energie van het getal vijf heeft komaf gemaakt met alles wat overbodig was. Nu tempert de energie van het getal zes deze overweldigende energie. Ze zorgt voor een liefdevolle communicatie tussen alle energieën in het bijzonder de energieën bovenaan de kabbalistische levensboom en die onderaan.
Net als het getal vier is de energie hier stabiel, maar in het getal zes is de energie veel rijker en vruchtbaarder dan in het getal vier. Een energie waarin je zeer lang van kan genieten, tot er toch weer een gevoel van onbehagen optreedt. Tot je verlangt naar….

ZEVEN
Het getal van onbewuste kennis. Een zeven staat altijd voor veel energie, waar men zich nog niet van bewust is. Daarom heeft men geen controle over. Ze is moeilijk te sturen en gaat alle richtingen uit.  Dit gaat meestal met frustrerende en beangstigende gevoelens gepaard. Er is geen oriëntatiepunt en daardoor is het resultaat erg wisselend. De energie bereikt niet steeds het gewenste doel.

waite tarot zwaarden zeven

ACHT
De veelheid aan energie uit de zeven, wordt in de acht samengebundeld. Zo wordt de energie gericht op de vooruitgang van het dynamisch proces. Het getal acht is in energie compacter dan zijn bovenbuur het getal vijf (zie kabbalistische levensboom). Het is de energie die aanzet om tegenstellingen  te vergelijken en tot logische besluiten te komen. Discriminerend denken leidt tot heldere gedachten en praktische oplossingen. Al zal alles wel gepaard gaan met sterke heen en weer slingerende emoties. De energie van de acht kan overweldigend zijn.

NEGEN
In de negen wordt de veelheid aan energie  van de bovenliggende sephiroth in een centraal punt verzameld. De samengebalde energie maakt de weg klaar om een volgende stap te zetten. De energie van het getal negen zorgt voor het solide raamwerk voor de wereld van realisatie in het getal tien. Vooraleer iets kan worden gematerialiseerd moet een sterke blauwdruk worden gecreëerd dat gelijkt op het oorspronkelijke idee, maar afgestemd is op de reële mogelijkheden. Is de afstelling niet correct dan zal het vooropgestelde plan niet gerealiseerd worden en vlug tot niets herleid worden. Het is bij uitstek het getal van de zelfreflectie en zelfkennis.

TIEN
Vanuit een verlangen naar stabiliteit, eenheid en harmonie ontvouwt het universum zich in de materie. De tien stelt de wereld van polariteiten en tegenstellingen voor. De wereld van oorzaak en gevolg, waarin niets kan bestaan zonder dat het in balans is. Het is een getal dat wijst op volheid. De samengebalde gematerialiseerde energie drukt en zoekt een nieuwe weg. De tijd is aangebroken voor een nieuw dynamisch proces. De energie wacht op een vernieuwende impuls.

waite tarot pentakels tien
getallenSephirahvrije vertaling‘energetisch’
1KetherKrooncreatie
2ChokmahWijsheidontvouwing
3BinahBegripvorming
4GeburahIntelligentieexpansie
5 ChesedGerechtigheidcontractie
6TiparethSchoonheidbalans
7NetzachVastheidcyclus
8HodSchitteringfocus
9YesodFundamentfundament
10MalkuthKoninkrijkcompleetheid
levensboom 1

leestip : Symboliek der Getallen van  Hajo Banzhaf

Tarot Cirkel