Arthur Edward Waite en geloof

Waite komt als kind in aanraking met het katholieke geloof als zijn moeder zich bekeert. De pracht en praal in de kerk, de heiligenbeelden, de sacramenten en alles dat zich rond het altaar afspeelt, maken een diepe indruk op hem. Als jonge twintiger overweegt hij zelfs om priester te worden, maar o.a. zijn gebrek aan zelfvertrouwen en het verplicht celibaat weerhouden hem om zijn roeping te volgen.
Met het ouder worden neemt zijn geloof geleidelijk af , al blijft hij de kerk van Rome en hun gewoonten bewonderen.

Langzaam aan groeit in hem het mystieke verlangen om God te kennen. Geïnspireerd door zijn ervaringen als kind en de vele boeken die hij las, vertaalde en zelf schreef over de westerse esoterische traditie schrijft hij zelf de rituelen voor de Independent and Rectified Rite of the Golden Dawn en later voor de Fellowship of the Rosy Cross.