De Zon XIX en De Dood XIII

Gelijkenissen tussen de tarotkaarten De Dood en De Zon

In een artikel in the Occult Review beschrijft A.E. Waite de Zon XIX als de voltooiing van de Dood XIII. Beide kaarten hebben qua symboliek ook opvallende gelijkenissen, nl. een zon en een figuur op een wit paard. Waite noemt De Dood, de sluier of het masker van het leven. Het leven wordt gehandhaafd door verandering, transformatie en de overtocht van ‘lager naar hoger’. Het is een natuurlijke overgang naar het volgend niveau van Zijn. (cfr. Key to the Tarot) De Dood is nauw verbonden met het gevoelsleven en de zintuiglijke wereld. Het duidt daarom op een verandering in hoe we de wereld ervaren, de overgang naar een nieuw levensstadium.

In zijn uitleg over de symboliek van De Zon, legt Waite vooral de nadruk op de symboliek van het paard met het kind en de rode banier. Opnieuw is dit een overgangskaart. Het kind leidt ons naar een nieuwe wereld. Door het proces van De Dood te ondergaan, zijn we klaar voor het nieuwe leven vanuit een nieuw bewijstzijn.
De mens kent Zichzelf. (cfr. Key to the Tarot)

In XIII De Dood zien we de opkomende zon en in XIX De Zon staat ze op haar hoogtepunt. De Dood brengt (een hogere) bewustzijn. Dit bewustzijn (= de zon) groeit tot er uiteindelijk een versmelting is tussen het egobewustzijn en het zielsbewustzijn.