Keltisch Kruis (2)

patroon van de kaartlegging Keltisch Kruis zoals omschreven in het boek 'Key to the Tarot'

Over de oorsprong en de variatie op het ‘klassieke’ Keltisch Kruis die ik zelf gebruik, schreef ik reeds een berichtje : Keltisch Kruis (1)
Nu enkele tips om zoveel mogelijk informatie uit de legging te halen. Als voorbeeld neem ik de klassieke legging van het Keltisch Kruis.

patroon van de kaartlegging Keltisch Kruis zoals omschreven in het boek 'Key to the Tarot'
patroon van de kaartlegging Keltisch Kruis zoals omschreven in het boek ‘Key to the Tarot’

Enkele tips voor het interpreteren van de legging

 • Bekijk na het leggen van de kaarten, de totale legging. Welke kaarten trekken je aandacht? Welke elementen zijn aanwezig of ontbreken? Zijn er veel grote arcana, veel hofkaarten?
 • Kaart 10 is ‘het samenvattend antwoord’, bekijk die even, straks zal je de volle betekenis van deze kaart kunnen duiden nadat je de andere kaarten hebt bestudeerd.
 • De kaarten 1 t.e.m. 6 vormen een dynamisch geheel, duid de kaarten rekening houdend met de onderlinge wisselwerking
 • Kaart 1 wordt als ‘kern’ omschreven en kaart 2 als ‘obstakel of probleem’. Interpreteer het spanningsveld tussen beide, is er een blokkering aanwezig (?), ondersteunen of versterken ze elkaar, welke kaart is dominant t.o.v. de andere,…
  Je hoeft kaart 2 dus niet noodzakelijk negatief te duiden.
 • Kaart 5 en 6, onmiddellijk verleden en toekomst. Op welke manier beïnvloedt het verleden de toekomst?
 • Kaart 3 en 4, ideaal en basis. Wat is de basis voor je ideaal/je doelstelling. Is er een goede voedingsbodem aanwezig om je ideaal te bereiken? Heeft kaart 3 een stimulerende of remmende werking op je beoogd doel?
 • In vergelijking met de eerste 6 kaarten hebben de kaarten 7 t.e.m. 10 meer statische eigenschappen
 • Kaarten 7 en 8 tonen met welke houding jij en je omgeving de situatie/ het probleem benaderen. Is er eensgezindheid of zijn de meningen verdeeld?
 • 9 is een ‘speciale kaart’, het is de minst concrete kaart van allemaal, het vertelt wel iets over jezelf… Hoe ga jij om met verwachtingen?
 • Opnieuw kom je terecht bij 10 en als je de moeite heb genomen om aan elke kaart aandacht te besteden, zal je deze kaart op een genuanceerde manier kunnen duiden.

Wil je weten hoe Waite de legging zelf beschreef?
Lees dan Het Keltisch Kruis, een sleutel tot de tarot.