Het Keltisch Kruis (1)

patroon van de kaartlegging Keltisch Kruis zoals omschreven in het boek 'Key to the Tarot'

In zijn boek Pictorial Key to the Tarot  (1910) beschreef Arthur Waite deze bekende tarotlegging. Deze legging, die helemaal niets te maken heeft met de Kelten noch met een kruis, werd eerder beschreven in een (onuitgegeven) manuscript van F.L. Gardner  met als titel” A Gipsy Method of Divination by Cards”. Het was een methode die vaak werd gebruikt door leden van de Golden Dawn, vooral als ze een kaartlegging deden voor mensen die niet aangesloten waren bij de orde.

Het Keltisch Kruis, een positionele kaartlegging.

De positie van de kaart beklemtoont een bepaald aspect van de kaart, het stuurt de uitleg in een bepaalde richting.
De voornaamste bedoeling is om zo een antwoord te krijgen op een vooraf duidelijk omschreven vraag.
Naast de meest gebruikte en bekendste manier om het Keltisch Kruis te leggen, zijn er verschillende variaties. Het is vooral die van F.L. Gardner, o.a. beschreven in het boek Tarosophy (Marcus Katz) die me het meest aanspreekt.

kaart 1 : thema van de legging

kaart 2 : de obstakels, belemmering

kaart 3 : idealen, wat kan bereikt worden

kaart 4 : de basis

kaart 5 : invloed uit het verleden

kaart 6 : de onmiddellijke toekomst

kaart 7 : huidige positie en attitude

kaart 8 : de omgeving, invloed van buitenaf, mening van anderen

kaart 9 : hoop en angsten

kaart 10 : finaal resultaat, samenvattend antwoord

Lees verder over deze tarotlegging in Het Keltisch Kruis (2)

Wil je weten wat Waite zelf schreef over deze legging lees dan Het Keltisch Kruis, sleutel tot de tarot