Veschillende manieren om een kaart te duiden

Elke tarotkaart kan je op verschillende manieren ‘lezen’. Je bepaalt zelf op welke manier je de kaart wil lezen, al vraagt het ene meer kennis en ervaring dan het andere.

Het niveau van het verhalend vertellen

Je vertelt wat je letterlijk ziet afgebeeld op de kaart : de houding van de persoon, de kledij, het landschap, uitgedrukte emoties,…
vb. De vrouw kijkt je met een strenge blik aan, ze draagt opvallende kledij en houdt een bloem in de hand. Ze lijkt zich dus sterk bewust van haar eigen vrouwelijkheid. Op het eerste zicht zou je kunnen denken dat ze materialistisch is ingesteld, maar …. .
In mijn Tarot Ateliers is dit de manier waarop ik tarotisten leer kijken naar tarot

Symbolisch niveau

Je kan de symbolen in de tarotkaarten indelen in twee belangrijke groepen :
Niet cultuur- en/of tijdgebonden symbolen : een zwaard, een beker, een boek, een berg. Deze symbolen zijn gemakkelijk voor iedereen toegankelijk zonder specifieke kennis of achtergrondinformatie.  De cultuur-en/of tijdgebonden symbolen zijn eigen aan het overkoepeld of onderliggend thema dat in het tarotdeck wordt gebruikt. Zo situeren de afbeeldingen in de Gilded Tarot, ontworpen door Ciro Marchettti, zich in de Middeleeuwen, dit merk je o.a. aan de kledij en ambachten die er in voorkomen.
Vaak voorkomende symbolen in tarotdecks zijn : beker, staf, zwaard, pentagram, yin yang symbool, symbolen die de tijd weergeven, kruis, wiel, slang, Hebreeuwse letters, astrologische tekens,…

De diepere betekenislaag van de tarotkaart

De meer ervaren tarotist, die vertrouwd is met verschillende tarotspellen en verschillende tarotboeken heeft bestudeerd, kan een diepere betekenis uit de kaart halen. Zo zijn er bv. grote overeenkomsten tussen de vier van Staven en de Keizer uit de grote arcana. Beide zijn een 4, numerologisch verwijst dit naar structuur en stabiliteit. Beide worden ook geassocieerd met het element vuur, dit verwijst o.a. naar daadkracht. De vier van Staven en de Keizer  versterken elkaars betekenis.

Het vierde niveau noem ik het niveau waarop de arcana haar deur opent.

Informatie vanuit verschillende niveaus smelten samen.  De visuele prikkel van de kaart, de kennis van de tarotist, intuïtie, de interactie met de vraagsteller,…. De tarotist ‘hoort’ in zichzelf misschien een woord, ‘ziet’ een beeld, ‘weet’ iets dat niet af te leiden valt uit de tarotkaart op zich.

Lees ook mijn blog over : Gave, intuïtie, kennis en ervaring