Uitgelicht
Geplaatst in symboliek, tarot

Een spirituele ontdekkingsreiziger

Je kan je verdiepen in de symboliek in de tarot door creatief aan de slag te gaan met tarotkaarten.  Op Tarot Cirkel tref je informatie en tips over het werken met tarot. Tarot als een middel om inzicht in jezelf te verruimen en je eigen spirituele beleving . In dit blogartikel vertel ik je over het begin van mijn eigen ontdekkingsreis.

Mijn eerste interesse in tarot kwam doordat ik gefascineerd raakte door de mogelijkheid de toekomst te voorspellen met tarotkaarten. Na het lezen van enkele boeken, verwarde ik nog steeds de kaarten met elkaar. Toch bleef de drang om de toekomst te voorspellen, dus deed ik de kaartleggingen die achteraan het boek waren beschreven en zocht ik de betekenis van de kaarten op. Lees verder “Een spirituele ontdekkingsreiziger”

Geplaatst in symboliek, tarot

Symbolen Grote Arcana (Waite tarot)

Opsomming van de voornaamste symbolen in de Grote Arcana van de Waite tarot, met zeer beknopte duiding. Kort en bondig!

De Magiër

 • Natuur, open lucht – werken met en in de natuur, 
 • Rozen en lelies – de rode (levenskracht) en witte (zuiverheid) tincturen
 • Baldakijn – troonhemel boven altaar, goddelijke bescherming
 • Altaar uit steen – ambachtelijk werk
 • Sacrale voorwerpen – de voorwerpen zijn gewijd, het gereedschap, hij gebruikt ze in een ceremoniële handeling.
 • Staf – element vuur, inspiratie
 • Beker – element water, emotie
 • Zwaard – element lucht – denken
 • Pentakel – element aarde, materie, ook een talisman
 • Jonge man in ceremonieel gewaad (wit-rood) – spirituele actie, werken met de alchimistische tincturen in zichzelf, innerlijke magie
 • Ourobouros riem – circulair proces, eenheid van alles
 • Lemniscaat – oneindige verbondenheid
 • Rituele handeling – actief beoefenen van magie

de magiër magician Smith Waite Centennial tarot

 

De Hogepriesteres

 • Jonge vrouw – maagd, (nog) niet seksueel actief
 • Plechtige houding – nadruk op beleving en niet op actief handelen
 • Met jurk en mantel dat licht reflecteert en eindigt in een waterbron – zij reflecteert het licht van Kether, via haar kunnen we het goddelijke waarnemen, haar aanwezigheid trekt de zoekenden aan, bron van wijsheid
 • Sluier – om haar te leren kennen moet je eerst beproevingen doorstaan, pas als je klaar bent kan je de sluier verwijderen en de ware aard van de Hogeprietseres ontdekken; zij blijft altijd deels een mysterie.
 • Kroon met horens, drie fases maan – verwijzing naar de godin Hathor, vruchtbaarheid en het cyclisch proces in de natuur
 • Zittend op een troon – spirituele macht 
 • Doek met palmhart en granaatappel –  mannelijke en vrouwelijk principe, patroon  kabbalistische levensboom
 • Toenemende maan aan haar voeten – haar invloed richt zich op het onbewuste, haar invloed neemt langzaam toe
 • Kruis t.h.v. borst – sephirot Tipareth
 • Schriftrol TORA – Torah is de Wet; goddelijke wet + gnosis
 • Pilaren zwart/wit- links Boaz, in de kracht, mededogen (vorm); rechts Jachin, hij zal bevestigen, strengheid (intentie)

Hogepriesteres high priestess uit de Smith Waite Centennial tarot

De Keizerin

 • Volwassen vrouw – actieve, vruchtbare kracht
 • Stenen bank met oranje kussens – aanwezigheid van de ondersteunde kracht van de Keizer
 • Los kleed met granaatappels, zwanger – rode sap van de granaatappel staat voor bloed, cyclisch proces van vruchtbaarheid
 • Halsketting met parels – godin Aphrodite, verleiding
 • Kroon met 12 sterren en bloemen – natuurlijke compleetheid, totaliteit
 • Scepter met globus in linkerhand – godin Hera, zorgzame kracht, beschermster
 • Schild met venussymbool – Romeinse godin van de liefde en vruchtbaarheid
 • Waterstroom, waterval – zichtbare mysterie (versus de HP als onzichtbare bron)
 • Bomen – levenskracht
 • Koren – godin Demeter, toegewijd moederschap, scheppende kracht

Keizerin Empress Smith - Waite Centennial tarot

De Keizer

 • Volwassen man – viriele, beschermende kracht
 • Rotsachtige omgeving– structuur en stabiliteit
 • Klein waterloopje – leiden van de vruchtbare energie van de Keizerin
 • Op verhoog, op een stenen troon – de intellectuele troon, leiding geven aan het gewone volk
 • Ramskoppen – Mars is de heerser van het astrologisch teken Ram
 • Attributen van de keizer : kroon en globe – wereldse macht
 • Crux Ansata – gezegende levenskracht
 • Rode mantel over een harnas – verwijzing naar de oorlogsgod Mars en het maçonnieke ridderschap, beschermer

keizer emperor Smith Waite centennial tarot

De Paus

 • Man –  de zichtbare, spirituele leider
 • zegenend gebaar – duim, ring- en middelvinger raken elkaar als teken van drie-eenheid
 • Grijze stenen pilaren – gebalanceerde geestelijke kracht in de wereld
 • Kruisen op grond – gewijde plaats, manifestatie van het sacrale
 • Zwart/witte tegels in dambord patroon – dualiteit : zondig-zuiver, goed-slecht, heilig-profaan
 • Gekruiste sleutels van St Peter, de sleutels van de Hemel – mogelijkheid om verbinstenissen tussen hemel en aarde af te sluiten
 • Staf met drie-voudig kruis – macht als priester, profeet, koning ; openen en sluiten van poorten/werelden
 • Drie-voudige pauselijke tiara – macht als priester, profeet, koning 
 • Adepten met tonsuur – teken van toewijding, toetreding
 • Ceremonieel gewaad – wit zuiverheid, rood verhullende/beschermende levenskracht
 • mantel met rozen en mantel met lelies – rode en witte alchemistische tinctuur ; levenskracht en zuiverheid

hiërofant hierophant uit de Smith Waite Centennial tarot

De Geliefden

 • Naakte man en vrouw – goddelijke status, niet zelfbewust, geen (materieel) verlangen; zielsdelen
 • Rechtstaand, open houding – zuilen (cfr. Boaz, Jachin), energiekanalen
 • Engel met wijde vleugels, maakt zegenend gebaar – genezing/vruchtbaarheid
 • Vrouw bij boom van kennis; appels +slang – seksualiteit in relatie tot wijsheid
 • Man bij levensboom ; vurige geneeskrachtige bladeren – activerende impuls
 • Wolken – scheiding tussen zichtbare en onzichtbare wereld
 • Bergtop – plaats dicht bij god; plaats van transformatie
 • Stralende zon op haar hoogtepunt – maximale invloed van levenskracht, die verandering mogelijk maakt

de geliefden lovers Smith Waite Centennial tarot

De Zegewagen

 • Jonge man, rechtstaand – zegevierende held, menner van zijn eigen leven
 • Prinselijke kleren – verwijzing naar zijn herkomst en bestemming
 • Riem met astrologische symbolen – teken van cyclische tijdsbeeld/ – beleving
 • Voorschoot met geomantische symbolen – verwijzing naar de energetische werkelijkheid
 • Borstplaat met vierkant – bescherming in de wereld
 • Schouderplaten met maanfases – begin en einde, openen en sluiten 
 • Kroon, laurierbladeren  – wereldse kroon als beloning voor het overwinnen van externe uitdagingen
 • Achtpuntige ster – vrouwelijke goddelijke invloed en leiding
 • Rijtuig met kubieke steen en baldakijn
  • vierkante steen : de totale werkelijkheid 
  • Sterrenhemel  : bescherming tegen kosmische invloeden
  • Gevleugelde globus : wereldziel; Horus, magische bescherming
  • Yoni +lingam : scheppende kracht + wilskracht en concentratie; eeuwige en constante stroom van scheppende en herscheppende energie
  • 2 sfinxen zwart- wit : balans uitgedrukt in tegenstellingen
 • Ommuurde stad in de verte- scheiding tussen zijn huidig leven en zijn uiteindelijke lotsbestemming

de zegewagen chariot uit de Smith Waite Centennial tarot

Kracht

 • Jonge vrouw , staand – initiërende kracht, onoverwinnelijke heldin, witte tinctuur
 • Rode leeuw – natuurkracht onder volmaakte controle, hogere natuur
 • Los gekleed –  verwijzing naar de Keizerin
 • Bloemenriem, bloementooi – natuurlijke kracht en relatie, geen onnatuurlijke dwang
 • Lemiscaat – oneindigheid; deze kaart symboliseert het innerlijk proces van de Magiër
 • Vrouw sluit de bek van de leeuw – hij is reeds onder haar invloed
 • Leeuw met staart tussen de poten, hij likt – onderdanig aan haar kracht
 • Landschap met bergtop – initiatie, transformatie

Kracht Strenght Smith Waite Centennial tarot

Heremiet

 • Oudere man, staande houding – ervaren, bewust van zijn pad
 • Grijze mantel met kap – eenvoud, bewust leven
 • Eenvoudige staf – kracht in combinatie met nederigheid
 • Lamp met achtpuntige ster – symbolische verlenging van zijn innerlijk licht, maar hij ervaart nog scheiding tussen zijn zielsdelen
 • Eenvoudig landschap zonder bergtoppen – hij bevindt zich op een sacrale plaats

de heremiet hermit Smith Waite Centennial tarot

Rad van Fortuin

 • Engel(mens) – apostel Matheus (schrijft o.a. over de stamboom van Jezus, dus over de mens en zijn oorsprong)
 • Arend – apostel Johannus (legt de nadruk op een God die de mens ziet)
 • Stier – apostel Lucas (schrijft over het offeren van een stier; vruchtbaarheid)
 • Leeuw – apostel Marcus (schrijft over koninlijke moed, opstanding; “de stem die roept in de woestijn”, de leeuw/sfinx als moedige bewaker van grenzen)
 • Sfinx met ceremoniële hoofddoek en zwaard –de sfinx neemt deel aan de beweging van de wereld, zorgt voor balans in het leven
 • Slang, Typhon – verslindend monster
 • Hermanubis – geestelijke begeleider
 • Wiel met acht spaken – symbool voor de steen der wijzen
 • Mercurius- geest, het verbindend alchemistisch principe,het vrouwelijke principe, de levenskracht, de eerste materie
 • Zwavel – ziel, het alomtegenwoordige, mannelijk principe, “het idee” waaruit alles ontstaat
 • Zout – lichaam, het stoffelijke, het harmonische punt waarin tegenstellingen samenkomen
 • Aquarius – oneindige vermenigvuldiging
 • Heilige naam van god – binnen in het wiel is de beschermende kracht van god aanwezig
 • Tora(h)/Rato – de Wet; het Wiel

het rad van fortuin Wheel of Fortune Smith Waite Centennial tarot

Gerechtigheid

 • Vrouwelijke figuur – Dikè, de actieve vorm van gerechtigheid op aarde
 • Verticaal zwaard in ene hand – helder weten en oordeel gesteund op de principes van gerechtigheid (godin Themis)
 • Gebalanceerde schalen in andere hand – voortdurende aanpassing om gerechtigheid te garanderen
 • Vierkant in hoekige kroon – wereldse gerechtigheid, gericht op de uiterlijke wereld
 • Vierkant met cirkel op borst – tattva, element lucht in element aarde
 • Troon – vierkante steen, regerend over de wereld
 • Stenen pilaren – gebalanceerde kracht in de wereld
 • Eenvoudig doek – gericht op uiterlijke wereld, gescheiden van de innerlijke wereld
 • Rood kleed, groene cape – complementaire kleuren die elkaar in balans houden; stimuleren, activeren t.o.v. verlagen, afremmen, rusten

gerechtigheid justice Smith Waite Centennial tarot

Kaarten uit de Smith Waite Centennial Tarot o.a. te koop via de website van uitgeverij Koppenhol. Aanbevolen literatuur Tarot voor iedereen.

smith-waite-centennial-tarot-Tarot voor iedereen

 

Binnenkort deel twee met bespreking van de symbolen in de andere kaarten uit de Grote Arcana.

Geplaatst in kaartlegging, tarot

Gave, intuïtie, ervaring & kennis

Toen ik mijn boek de titel ‘Tarot voor iedereen‘ gaf, meende ik ook elk woord.
De Tarot als spiritueel werkinstrument, een hemelse fluisteraar, voor jou!
En ja misschien hebben sommigen net dat tikkeltje meer inzicht of kennis. Misschien zijn ze creatiever en toveren ze prachtige tarottekeningen uit hun pen.
Al doende leert men, en dat geldt ook voor tarot. Dus je hebt geen reden om niet in de wondere wereld van de tarot te duiken.
Je hebt enkel een sprankeltje gave, een vleugje intuïtie, een tikkeltje ervaring en een portie kennis nodig. Schud het doorheen, laat het even rusten en …..
de tarotlezer(es) is geboren.

Lees verder “Gave, intuïtie, ervaring & kennis”

Geplaatst in tarot

Workshop, één dag later

Gisteren gaf ik de workshop Een reis door de Grote Arcana. Al had ik het beter een trektocht genoemd, eentje waarbij de rugzak steeds zwaarder begint te wegen.
De deelnemers hadden gelukkig stevige stappers aan en iedereen bereikte de finish.
Hun tarot-rugzak is misschien wel een rommeltje geworden, want we hebben bergen beklommen, in rivieren gesprongen, omgekeerd aan een boom gehangen en vuren getrotseerd.

In de volgende weken kan iedereen de spirituele tarotbagage terug sorteren.

En misschien helpen deze oefeningen? (Half april plaats ik een blogbericht met de antwoorden) Lees verder “Workshop, één dag later”

Geplaatst in geschiedenis, symboliek, tarot

De symboliek in de tarotkaart : de Hiërofant

De Paus als opperpriester

De 15de eeuw was een bloeiperiode in de Noord-Italiaanse geschiedenis. De handel floreerde en er werden succesvolle allianties gesmeed. Op vlak van oorlog was er een relatieve rust en de stoel van de katholieke paus was na een ballingsperiode in Avignon terug in Rome gevestigd.
In het begin van 15de eeuw breidden de Kerkelijke Staten zich uit door annexatie van verschillende gebieden verspreid over Italië. De Pausen herstelden niet alleen hun wereldlijke macht, maar ook hun religieus gezag. Ze eigenden zich verschillende titels toe zoals die van Pontifex Maximus.  Deze Latijnse titel is afkomstige uit het heidense Romeinse Rijk, waar vele keizers het ambt van pontifex maximus bekleedden.
Het woord Pontifex is de samentrekking van pons en facere, wat een brug maken over water betekent.
De Paus is de opperpriester die de juiste weg toont en in direct contact staat met de goddelijke wereld. Daarom heeft hij het recht en de plicht toezicht te houden op de religieuze cultus van de staten onder zijn gezag. Lees verder “De symboliek in de tarotkaart : de Hiërofant”

Geplaatst in symboliek, tarot

De Duivel, verborgen vruchtbaarheid

De symboliek in de tarotkaart de Duivel van Arthur Waite. Invloed van Eliphas Levi en Oswald Wirth op de symboliek in deze tarotkaart.

De essentie van het leven, vruchtbaarheid, stroomt door alles heen. Het krijgt vorm in de natuur en in de mens. De levensenergie materialiseert zich tot individuele levensvormen, waartussen een duidelijk onderscheid is.
De tarotkaart de Duivel maakt de oppositie tussen de totale eenheid van de goddelijke wereld en de differentiaties in de gematerialiseerde wereld duidelijk.
De Duivel is de tegenstander van Eenheid. Hij is de Prins van de Materiële Wereld. Zonder zijn natuurkracht zou de wereld niet bestaan.
Het is de kaart van de individuele macht. Deze kaart draagt je op om jouw kracht en mogelijkheid tot creatie op een verantwoorde wijze te gebruiken. Lees verder “De Duivel, verborgen vruchtbaarheid”

Geplaatst in symboliek, tarot

‘Verlichting is in iedereen al aanwezig’

Volgens Arthur Waite, geeft de Heremiet je de boodschap : Waar ik ben, daar kan jij ook zijn.
Je hoeft niet te zoeken naar jouw unieke plaats, want je bent er al. Je hoeft niet te zoeken naar verlichting, want je bent al verlicht.

Dit blogartikel op de website van Van Goden en Mensen, sluit daar zo goed bij aan, dat ik het graag met jullie deel.

VanGodenEnMensen

dhammakaya-pagoda-472496_640

‘Verlichting wordt vaak gezien als het resultaat van een lange, moeizame leerweg.’ Filosofie Magazine in gesprek met de Amerikaanse filosoof Douglas Berger die uitlegt aan filosoof Florentijn van Rootselaar dat verlichting eigenlijk al in iedereen aanwezig is. ‘De mens is een gewoontewezen, en dat belet hem open te staan voor nieuwe ervaringen; het verhindert hem evenzeer om praktisch goed te handelen. Je weet je door je gerichtheid op jezelf onvoldoende aan te passen aan de situatie.’ Je moet je eigen verlichting niet langer in de weg staan, adviseert hij.

Hoe word je verlicht? Dat is het onderwerp van gesprek met de Amerikaan Douglas Berger, de kersverse hoogleraar vergelijkende filosofie aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden.’ (Filosofie Magazine

Centraal in het gesprek tussen Van Rootselaar en Berger staat de verrassing of zelfs een shock – de gebeurtenis die je bevrijdt uit je beperkte geest: er…

View original post 737 woorden meer

Geplaatst in geschiedenis, symboliek, tarot

Tarot werkgroep in Mechelen

thema : Tarot in het licht van esoterich denken !
Inhoud: De tarotkaarten zijn opgebouwd volgens een kosmologisch systeem en de 22 Grote Arcana vertegenwoordigen wat C.G.Jung archetypen noemt. Tarot kan een hulpmiddel zijn tot meer inzicht in jezelf en de wereld rondom jou. We belichten in deze werkgroep de spirituele en psychologische aspecten maar ook de geschied-en-is en de evolutie van het tarot-spel vertrekkende van zijn ontstaan tot op heden.
Er is geen voorkennis vereist !

23172780_1701745326516630_6736366880356045822_n(3)begeleider : Guido Gillabel
plaats : Tarot Museum Mechelen (Heffen)
datum : 10 februari 2018 Lees verder “Tarot werkgroep in Mechelen”