The Tarot : History, Symbolism and Divination (recensie)

De meeste tarotboeken lees ik één keer. Sommige doorsnuister ik keer op keer, omdat de inhoud toch zo fascinerend is. Het boek The Tarot : History, Symbolism and Divination van Robert M. Place is zo’n boek dat het ene moment meegenomen wordt in mijn handtas, het andere moment op mijn nachtkastje ligt of op mijn bureau of op de salontafel en ja, zelfs op de keukentafel terechtkomt. Geregeld raadpleeg ik het bij het schrijven van een blogbericht. Ik heb het boek bovendien al verschillende keren op tarotbijeenkomsten aangeraden. Hoog tijd dus om er een recensie over te schrijven!

Over de auteur

robert-placeMisschien komt de naam je bekend voor, want Robert M. Place heeft reeds verschillende tarot- en orakelspellen ontworpen zoals The Alchemical Tarot en  The Tarot of the Sevenfold Mystery. Hij is zeer goed vertrouwd met de westerse esoterische tradities en hun invloed op de (tarot)kunst doorheen de eeuwen. Voor alle informatie over deze auteur verwijs ik graag naar zijn website/blog . Je kan er zijn tarotspellen aanschaffen en verschillende blogberichten lezen, waarin hij zijn visie op tarot deelt.
(opgepast, indien je tarotspellen via zijn website aanschaft : op aankopen die verstuurd worden vanuit USA, betaal je meestal invoertaksen, btw en administratiekosten)

Drie invalshoeken

Boek tarot Robert PlaceDe tarot wordt belicht vanuit drie invalshoeken : geschiedenis, symboliek en divinatie. Place neemt je mee doorheen de tarotgeschiedenis en legt duidelijk de verschillen tussen de diverse tarotspellen uit .
De informatie is correct, onderbouwd en bondig. Iedere figuur die de tarotgeschiedenis heeft beïnvloed, komt aan bod. Place verduidelijkt aan de hand van verschillende afbeeldingen de nauwe relaties tussen tarot en (spirituele)kunst, filosofie en esoterische tradities. Dit zijn ook de bronnen waaruit hij put bij het ontwerpen van zijn tarotspellen.
De indeling in drie aparte hoofdstukken is een struikelblok(je).
Regelmatig verwijst Place naar andere hoofdstukken in zijn boek. De indeling van het boek, zorgt voor versnippering van de informatie. Hierdoor begrijp je soms informatie uit het eerste hoofdstuk pas als je het tweede hoofdstuk hebt gelezen. Gelukkig is er op het einde van het boek een handige index!
Alhoewel het woord ‘divinatie’ in de titel voorkomt, worden er amper 28 bladzijden (van de meer dan 300) aan gewijd. Hij heeft verschillende voorbeelden van interpretatie van kaartleggingen; maar ik blijf bij het lezen op mijn honger zitten.

Waite Smith tarot

de hogepriesteresOngeveer een derde van het boek wordt volledig gewijd aan de Waite Smith tarot. Zowel de grote arcana als kleine arcana worden besproken. De informatie is (soms bijzonder) interessant. Hij beschrijft kort de symboliek en duidt ze ook. De ene kaart krijgt opvallend meer aandacht dan de andere. Dit komt hoofdzakelijk doordat de ene kaart meer symbolen heeft dan de andere. Toch vind ik de informatie over de kaarten regelmatig onvolledig. Place verwerkt te weinig de ideeën van Waite, in zijn interpretatie van de kaarten of licht ze te weinig toe.

Pluspunten, minpunten

Het GROTE pluspunt van dit boek is dat Robert Place de rijke geschiedenis van de tarot, bondig maar volledig, toegankelijk maakt voor iedereen met interesse in tarot. Na het lezen van dit boek is het ontstaan en de evolutie van de tarot geen mysterie meer.
Dit boek is een eye-opener voor iedereen die geen genoegen neemt met ‘natte vinger interpretaties’ bij kaartduidingen. Daarom vind ik dat dit boek een plaatsje verdient in je bibliotheek. Toch wil ik enkele ‘minpuntjes’ vermelden :

  • een beetje voorkennis is noodzakelijk, anders verdrink je in de informatie
  • verspreide informatie over geschiedenis en symboliek
  • weinig informatie over (de geschiedenis van het) kaartleggen
  • geen afbeeldingen in kleur

eindbeoordeling : 8,5/10

The Tarot : History, Symbolism and Divination
auteur : Robert Michael Place
uitgeverij : Penguin
jaar : 2005

 

Symboliek in de tarotkaart _ De Keizer (Waite tarot)

Keizer tarot (RWS)
De Keizer Waite tarot 1909

Waite haalt inspiratie bij de tarotkaart van Wirth als hij de Keizer afbeeld in harnas. Zijn voorliefde voor het ideaal van de maçonnieke ridder zal hierin zeker een rol hebben gespeeld.

De kubieke steen wordt omgetoverd tot een stenen troon met ramskoppen, die een verwijzing zijn naar het astrologisch teken ram.

Ook op zijn rode –de kleur van actie en energie– mantel, zie je op een ramskop afgebeeld.

Door hem op een troon te plaatsen verheft Waite de Keizer boven het gewone volk.
Zijn oordeel, visie en manier van denken wordt niet gedreven door begeerte naar macht, maar door logica. Hij is de man van de macht, die streeft naar vooruitgang. Zijn hele leven is gewijd aan het streven naar succes op wereldlijk vlak. Hij doet dit niet om rijkdom te vergaren. Dat beschouwt hij eerder als een aangename bijkomstigheid. Absolute macht en controle over zijn omgeving en zichzelf, zijn de drijfveren van de Keizer.

In zijn handen houdt hij de twee belangrijkste symbolen : de globe symboliseert zijn macht over de wereld, de crux ansata wijst op de levenskracht die door hem stroomt.

Het landschap waarin zijn troon staat is rotsachtig. Zijn levenskracht is niet gericht op het stimuleren van natuurlijke groeikracht, maar op het creëren van constructies. Hij zal zijn omgeving naar zijn hand zetten en omvormen tot structuren waarin de beweeglijke, vruchtbare energie van de Keizerin kan gedijen.

Het geheel van kleuren en symbolen is ook een verwijzing naar de alchemistische rode koning. De Keizer weerspiegelt één van de belangrijke componenten van het alchemistisch proces, nl. zwavel en wordt geassocieerd met de eigenschappen : mannelijk, actief, warm, vuur en droog.

De Keizer van de wereld

In de 15de eeuw is de adel helemaal in de ban van het tarot kaartspel. In hun vrije momenten spelen ze het spel. Elke bijzondere gelegenheid is goed om een nieuw tarot kunstwerk te laten schilderen. Wanneer Francesco Sforza in 1450 tot hertog wordt verheven laat hij een tarot ontwerpen waarin de tuniek van de Keizer is gedecoreerd met een hertogelijke kroon en het embleem van de familie Sforza. De kaart weerspiegelt zijn macht en sociale status. In tegenstelling tot eerdere tarotspellen laat hij de Keizer niet in vooraanzicht afbeelden, maar in zijprofiel. Zo komen de individuele gelaatstrekken van de Keizer beter tot zijn recht en komt hij krachtiger over dan de Keizerin.

keizer-visconti-sforza-tarotOp de hoed van de Keizer zien we een adelaar, de helmsfiguur van de familie Sforza. Dit dier symboliseerde alle eigenschappen die voor hen belangrijk waren bij het uitoefenen van hun macht. Het was het symbool van de machtige en rechtvaardige heerser.
De adelaar tolereert geen enkel ander vogel bij zijn nest. Diegene die de adelaar als familiewapen heeft, zal andere heersers (de valken) die het wagen om oorlog tegen hem te voeren, verslaan. Iedereen (de kraaien) die het waagt te rebelleren tegen hem, zal hij met een scherpe uithaal de mond snoeren. Aan de andere kant zal hij de mensen die hem gehoorzamen en het nodige respect tonen (de spreeuwen) beschermen.
De Keizer heeft in zijn hand ook een globe met kruis of globus cruciger. Sinds de middeleeuwen is dit een christelijk symbool van autoriteit.
De Keizer heerst over het land en verspreidt het Christendom als dominante geloofsleer.

keizer-jean-nobletIn de Marseille zien we subtiele wijzigingen in de symboliek, waarbij het opvalt dat het Keizerlijke paar met bijna identieke symbolen wordt afgebeeld. Zowel de Keizer als de Keizerin houden een scepter met globus cruciger in de hand en worden geflankeerd door een schild met een arend. Op het schild van de Keizer kijkt hij, net zoals de Romeinse arend, meestal naar rechts.De arend ziet wat de koning niet ziet en waarschuwt hem bij gevaar.
De benen nemen een typische gekruiste houding aan. Het is een compositie waarbij de balans tussen de verschillende lichaamsdelen erg belangrijk is. Het hoofd en de borst stralen kracht uit, terwijl de nonchalante houding van de benen openheid en elegantie weerspiegelen.
Dit doet misschien een beetje gekunsteld aan, maar het was tijdens de late renaissance de manier waarop edellieden zich graag lieten portretteren.

In de esoterische tarotspellen krijgen deze symbolen een minder wereldse betekenis. Papus omschrijft de houding van de Keizer als het heersen van de spirituele wereld over de materiele wereld. De gekruiste benen vormen het aardse getal vier, de armen en romp vormen een driehoek en stellen de spirituele wereld voor.
De troon van de Keizer is een kubieke steen geworden, de globe stelt de wereldziel voor en de scepter wordt een symbool voor de hoogste initiatie en magisch kracht.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

De Keizer Waite tarot 1909
De Keizer Waite tarot 1909

Waite kiest ervoor om de Keizer in een harnas af te beelden. Hij is namelijk gefascineerd door het maçonnieke ridderschap waarin waarden zoals eer, trouw, vrijgevigheid, eerlijkheid, kracht en moed hoog in het vaandel worden gehouden.

Lees verder in het volgend bericht over de symbolen in de tarotkaart De Keizer in de Waite tarot

Symboliek in de tarotkaart __ De Keizerin (Waite tarot)

tarotkaart De Keizerin, Rider Waite Smith tarotDe keizerin draagt een gewaad met granaatappels. Omwille van de vele zaden is de granaatappel een vruchtbaarheidssymbool en wordt de vrucht in de Griekse mythologie verbonden met Hera, Demeter en Aphrodite. Het rode sap van de granaatappel wordt geassocieerd met bloed; waardoor deze kaart zowel creatieve vruchtbaarheid als creatieve destructie voorstelt. Creativiteit is een cyclisch proces, vernietiging is noodzakelijk om ruimte te maken voor nieuwe energie.

Ze draagt de kroon met twaalf sterren, die elk een stam van het volk Israël voorstellen. Twaalf is het getal van totaliteit en compleetheid.
De belangrijkste taak van de Keizerin is het waken over het geheel, zodat doelstellingen op de lange termijn kunnen worden bereikt.

Ze zit op een uit rots gehouwen stenen troon midden in een tuin.
Het stelt het aards paradijs voor, waar het heerlijk en zorgeloos toeven is.

De scepter in haar handen staat volgens Waite symbool voor het regeren over de gewone wereld.

Rond haar hals hangt een parelsnoer. Natuurlijke parels worden, net als Venus, geboren in het water. Daarom vertegenwoordigen ze de spirituele wereld die zich manifesteert in de fysische wereld.
Arthur Waite noemt de Keizerin de dochter van hemel en aarde.
Naast haar troon staat een hartvormig stenen schild met het astrologisch symbool van Venus. Waite verwerkt in verschillende kaarten verwijzingen naar astrologie. Zo integreert hij op subtiele wijze het correspondentiesysteem van de Golden Dawn in de kaarten.

Het koren groeit op de vruchtbare en bewerkte aarde. Ze omringen de Keizerin en beklemtonen verschillende aspecten van actieve vruchtbaarheid die we terugvinden in de vrouw : de hartstochtelijke verleiding van Aphrodite, de actieve scheppende kracht van Demeter en de zorgzame kracht van Hera.

Achter haar klatert een waterval. In de tuin komt de potentiële creatieve energie van de Hogepriesteres tot bloei.

Lees ook : De Keizerin van de wereld.

De Keizerin van de wereld

De Keizerin en de Keizer[1] vormen een werelds koppel. In de oude tarotspellen zien we een grote gelijkenis tussen de symboliek in de kaarten van de Keizer en de Keizerin. Op beide kaarten worden een kroon, een scepter en een arend afgebeeld. De scepter is een eeuwenoud vruchtbaarheidssymbool en een typisch uiterlijk teken van regerende monarchen. Het wijst op privileges en soevereine macht, zoals het recht om munten te slaan. De scepter met kruis stelt hun absolute heerschappij op aarde voor, voorzien van een zweem van goddelijkheid.
De arend, afgebeeld op het schild van de Keizerin, beklemtoont haar opperste macht, kracht en moed in combinatie met onsterfelijkheid. Lange tijd dacht men dat de arend ongehinderd door de felle zon, naar de hemel kon vliegen. Daarom beschouwt men hem als een zegevierende heerser, koning van de hemel en boodschapper van de allerhoogste god.
In de Visconti tarot kijkt de arend naar rechts, zoals elke Romeinse arend wordt afgebeeld. Op het schild van de Keizerin in de Marseille tarot kijkt de arend naar links. Misschien om aan te duiden dat ze op een andere manier naar de wereld kijkt in vergelijking met de Keizer.

In de esoterische tarotspellen van eind 19 de eeuw wordt de Keizerin voorgesteld met vleugels om haar goddelijke natuur te benadrukken.
Het esoterische beeld van de Keizerin is gebaseerd op een vrouwelijke figuur uit de Bijbel. In Openbaringen (12: 1) staat : ‘En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw getooid met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd was een kroon van twaalf sterren en zij was zwanger.’
Ook de vleugels zijn een verwijzing naar de bijbel want de vrouw krijgt twee grote vleugels zoals van een arend, zodat ze naar haar bestemming kan vliegen. Het beklemtoont de rol van de vrouw als hoedster. Ze is waakzaam voor gevaren van buitenaf en houdt iedereen die bij elkaar hoort samen.

tarotkaart De Keizerin, Rider Waite Smith tarotArthur Waite zwakt de positie van de Keizerin af in het voordeel van de Hogepriesteres. Haar koninklijke status verdwijnt naar de achtergrond om plaats te maken voor een ruimere archetypisch interpretatie met nadruk op haar aardse rol als zorgzame en levenbrengende moeder.
Op de kaart zien we de symbolen zoals beschreven in de bijbel, behalve de maan aan haar voeten. De halve maan zien we in de kaart van de Hogepriesteres omwille van haar verbondenheid met het lunaire aspect van het vrouwelijke goddelijke.

[1] Het Franse woord voor de Keizer, l’empereur, stamt etymologisch af van het Romeinse woord Imperator. Oorspronkelijk een eretitel voor succesrijke veldheren, die het imperium bewaakten en uitbreidden. Later besliste Augustinus dat deze titel voorbehouden was aan de Eerste Burger van het Romeins imperium. Imperator Caesar Augustus had de absolute macht over de gebieden waarover hij heerste, zowel op economisch, militair, politiek als religieus vlak.