Petruchio in tarotkaart Staven Zeven?

In mijn vorig artikel De podiumkaarten van Pamela, schreef ik dat Pamela veel belang hechtte aan de manier waarop kledij werd afgebeeld.
waite tarot staven zevenIn Staven Zeven uit de Waite tarot zien we dat ze met opzet een man tekent die zijn kledij niet correct draagt.

Omschrijving van de kaart
De naam in het Golden Dawn systeem is
Lord of Valour, Heer van Moed (in een strijd).
In de Pictorial Key to the Tarot omschrijft Arthur Waite de kaart als volgt :  een kaart van moed, op de voorgrond zien we zes personen (Staven) die één aanvallen, die staat echter in een positie die hem voordeel kan opleveren.
Op intellectueel vlak betekent het discussie, een langdurig en woordenrijk conflict. Op vlak van handel : onderhandelingen, handelsoorlogen, handel drijven, concurrentie. Het is verder een kaart van succes, want de strijder is aan de top en zijn vijanden zullen hem waarschijnlijk niet kunnen bereiken.

Misleiding
Wellicht deed deze omschrijving Pamela denken aan de rol van Petruchio in het werk van Shakespear ‘De getemde feeks’.
Petruchio is een al iets oudere man met veel ervaring, die voor geen enkele vrouw angst heeft. Na een uiterst korte verloving huwt hij de wilde Katarina. Hij temt haar op zijn manier, niet door fysiek geweld of het geven van preken, maar door het toepassen van omgekeerde psychologie. (Bijvoorbeeld : als ze kwetsende woorden gebruikt, reageert hij alsof hij net lieve woorden heeft gehoord). Hij gebruikt een heel scala van tactieken en doet wat geen enkele andere man kon bereiken : hij temt de feeks.

Een typisch kenmerk van Petruchio is dat hij met opzet de kleren van zijn bedienden draagt en ze bovendien zelfs niet correct draagt. Zijn gedrag is tegendraads en beantwoordt niet aan de normen van die tijd, net als het gedrag van Katarina. Hij is zich echter bewust van zijn gedrag, terwijl Katarina’s gedrag het gevolg is van onbewuste noden. Petruchio gaat de strijd aan met ‘de feeks’, maar doet dit vanuit een voordelige positie.

In Staven Zeven lijkt het alsof de man begint aan een ongelijke strijd, maar schijnt bedriegt. Hij heeft een voordelige positie en doet zich anders voor dan hij is. Kijk maar naar zijn schoenen!John Drew Petruchio begin 19de eeuw

De Podiumkaarten van Pamela

Tijdens haar jeugd leefde Pamela vijf jaar onder de goede van de bekende actrice Ellen Terry in Groot- Brittannië. Ellen Terry leidde de Lyceum Theatre Group en nam Pamela mee op tournee. Pamela kwam op deze manier in contact met verschillende acteurs, leerde decordoeken schilderen en zag veel toneelvoorstellingen (meestal werken van Shakespeare).  Deze ervaringen hebben een diepe indruk op haar gemaakt.

Bij het ontwerpen van de Kleine Arcana uit de Waite tarot, kreeg Pamela veel artistieke vrijheid. Ze haalde haar inspiratie o.a. uit bestaande tarotdecks zoals de Sola-Busca Tarot en ervaringen uit haar jeugdjaren.
Opvallend is dat er in 13 kaarten een duidelijk onderscheid is tussen de figuren met hun attributen en de achtergrond. Het is alsof ze op een podium staan en de achtergrond op een doek is geschilderd.
Dit onderscheid wordt nog eens benadrukt door een dubbele lijn of dikke zwarte lijn.
De podiumkaarten uit de Waite tarot zijn :
Pentakels Twee, Pentakels Vier, Pentakels Zes, Pentakels Acht,
Bekers Twee, Bekers Vijf,  Bekers Tien, Page van Bekers,
Zwaarden Twee, Zwaarden Vijf, Zwaarden Zeven, Staven Vier en
Staven Tien.

waite tarot bekers tweeHoe deze kaarten interpreteren?

Misschien kunnen we het advies volgen dat Pamela gaf aan beginnende kunstenaars. In juli 1908 schreef ze een artikel voor The Craftsman met als titel “Should the Art Student Think? ” Hierin geeft ze advies over hoe jonge kunstenaars een eigen stijl kunnen ontwikkelen.

 • bekijk werken van anderen, in het bijzonder toneelvoorstellingen
 • bekijk eerst de totale lichaamshouding,
  pas daarna het gezicht
 • bekijk hun handen
 • hoe worden de emoties uitgedrukt?
 • welke karakterkenmerken weerspiegelt het gezicht?
 • bekijk de kledij
 • zit er beweging in het beeld?
 • let op details in de kledij, de juwelen die ze dragen, hun hoofddeksel
 • welke attributen hebben ze bij zich?
 • worden de kleren correct gedragen?
 • zie alles, voel alles
 • wees open van geest
 • kijk niet enkel naar het beeld, maar tracht de innerlijke kracht ervan te vatten

Tarotkaart Bekers Twee

Op de kaart zie je een duidelijk onderscheid tussen de voorgrond en achtergrond. De achtergrond is een glooiend landschap. Op de voorgrond staan een vrouw en een man. Hun kledij doet middeleeuws aan, een typisch kenmerk van The Arts and Craftman Movement waartoe Pamela’s stijl bekoorde.

De houding : de vrouw staat stil met de beker licht voor zich uitgestrekt, de man heeft een iets dynamischer houding, hij maakt een stap naar voor
Het gezicht : de vrouw kijkt ernstig, de man kijkt haar hoopvol aan (kin iets meer in de lucht)
De handen : vrouw houdt de beker met beide handen vast, de man reikt met één hand naar haar beker
De kledij van de vrouw lijkt op een ceremonieel gewaad en straalt puurheid en hoger spiritueel denken uit; de tuniek van de man is vrolijker en de gele kleur wijst op levenskracht, helder gedachten en het scheppen van orde
Beweging in het beeld : het initiatief gaat uit van de man, de vrouw heeft een afwachtende en ontvankelijke houding
Hoofdtooi : zij een lauwerkrans, dit wijst op een poëtische, intieme ontmoeting; hij draagt een krans van rode rozen (net zoals de Griekse goden Eros en Dionysus), een symbool van feest en samenhorigheid
Hun attributen zijn twee kelken, het lijkt dat hij haar kelk wil aanraken
De kleren worden correct gedragen.

Ik laat aan jou over om zelf de innerlijke kracht van dit beeld op te roepen. En denk aan Pamela’s wijze raad : wees open van geest.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.