Wat is tarot?

Waaraan herken je een tarot kaartspel?
Wat zijn de typische kenmerken van tarot?

De oorsprong van de tarot ligt in Europa. Het ontstond begin 15de eeuw als kaartspel. Meestal bevat een tarotspel 78 kaarten met 22 grote arcana en 56 kleine arcana.
De 22 grote arcana bepalen het wezenlijke karakter van de tarot. Ze bevat heel herkenbare beelden gebaseerd op specifieke ideeën die hun oorsprong vinden in het gnostisch, neo-platonisch en hermetisch denken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de 4 elementen.
Per element is een symbool : aarde (munten of pentagrammen), lucht (zwaarden), water (bekers) en vuur (staven).
De 56 kleine arcana hebben per element tien genummerde kaarten en vier hofkaarten : Page, Ridder, Koningin en Koning. De tarotbeelden weerspiegelen processen in en buiten de mens. Ze hebben een sterk alchemistisch karakter.

Moet de tarot 78 kaarten bevatten?

Als je het tarot kaartspel wil spelen heb je alle 78 kaarten nodig. Vanuit esoterisch oogpunt kan een tarot ook enkel de 22 grote arcana bevatten. Soms worden hieraan enkele kaarten toegevoegd.
Maar de kern blijft de 22 grote arcana zoals Kracht, De Dood, De Ster,
De Zon, De Dwaas, De Heremiet, De Wereld,…

Namen van kaarten?

Op de eerste tarotspellen stonden geen namen. De namen die aan de kaarten worden gegeven verschillen al eens tussen de verschillende decks. In tarot primeert het beeld boven de naam.

Is tarot enkel een kaartspel?

Keizerin uit de tarottuin van Niki St. Phalle

Beeld uit de tarottuin van Niki St. Phalle

Nee, je vindt de ideeën uit de grote arcana terug in andere kunstvormen : beelden, architectuur, fotografie, poëzie,…

Kunnen tarotkaarten niet westerse symboliek bevatten?

De tarot is als een spons, ze neemt beelden in zich op van de culturen, tradities en ideeën waarmee ze in aanraking komt. Eind 18de eeuw is er een grote interesse in alles dat te maken heeft met de oude Egyptische cultuur. In de tarot zien we verwijzingen naar Egyptische goden, piramiden en hiërogliefen opduiken.
Vanaf eind de 19 eeuw zien we dat oosterse symboliek (de lotusbloem, yin-yang symbool,…) voorkomen in tarotkaarten. Vanaf 1960 neemt de interesse in tarot toe, steeds vaker worden tarotdecks gecreëerd die o.a. gebruik maken van paganistische symboliek. Daar zijn decks bij die sterk lijken op de traditionele tarotdecks, andere laten de westerse symboliek en traditionele tarotafbeeldingen totaal los.

Soorten tarotdecks

The Universe Golden Dawn Magical Tarot

The Universe
Golden Dawn Magical Tarot

Cynthia Gilles maakt in het boek
The Tarot : History, Mystery and Lore een onderscheid tussen 7 verschillende soorten decks.

 

  • Klassieke tarot
   • Waite tarot
   • Book of Thoth (Crowley)
   • Marseille tarot
  • Esoterische tarot
   • The Golden Dawn tarot
   • The Golden Dawn Magical tarot
   • The Hermetic tarot
  • Zwart – Wit tarot
   B.O.T.A. tarot De Maan

   The Moon B.O.T.A Tarot

   • B.O.T.A. tarot
   • Bert Bakker Waite tarot
  • Historische tarot (19de en 20ste eeuw)
  • Eigenzinnige tarot
   • Motherpeace tarot
  • Bijzondere tarotdecks, die niet tot één van de vorige categorieën behoren
  Motherpeace tarot

  The Magician Motherpeace tarot

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

Beste lezer, mijn naam is Nini van De Lotusvijver. De Lotusvijver is een blog rond tarot en orakelkaarten met een vleugje I-Ching.
Voor de tweede maal in even zoveel jaren mag ik een gastblog schrijven voor Tarot Cirkel. Annick moest het mij geen twee keer vragen. Ook over het onderwerp heb ik niet lang moeten nadenken. Het was (zoals vorige keer) opnieuw erg leuk om voor zo een inspirerende blog te mogen schrijven.

Inner Child kaarten

Mijn onderwerp had ik al snel gevonden, het zou iets met de Inner Child Tarotkaarten worden. Bij het doorspitten van de beschikbare handboeken was mijn oog al eerder gevallen op een eenvoudige maar toch erg diepgaande legging met 1 kaart: De spiegeltje, spiegeltje aan de wand legging. Voor de naam alleen al zou je de legging doen. De legging kan je terugvinden op pagina 67 van het boek Inner Child Cards Workbook van Isha Lerner.

inner child kaarten setVoor wie de Inner Child kaarten niet kent even een korte introductie. Deze prachtige kaarten van Isha en Mark Lerner zijn gebaseerd op sprookjes. Volgens de auteur kunnen wij aan de hand van deze figuren en verhalen de schatten uit onze eigen ziel ontdekken. Zo zal bijvoorbeeld het verhaal van Doornroosje werken rond het thema dood en wedergeboorte.

Elke kaart van de Grote Arcana beeldt een sprookje uit. De kleine Arcana trekt de sfeer van sprookjes verder door, maar dan wel gewoon op het niveau van de tekeningen. Zelf vind ik de kaarten iets ‘aparts’ hebben. Zeker en vast een aanrader voor wie zich wil verdiepen in de symbolische boodschappen van sprookjes.

Doel van de legging is om te weten te komen wat de essentie van je ziel is. Wie ben jij in het diepste van je ziel?

Voor de legging zelf heb je enkel de kaarten uit de Grote Arcana nodig.
Ik gebruik hiervoor de Inner Child kaarten maar je kan eigenlijk gelijk welk tarot deck gebruiken. Elke kaart uit de Grote Arcana gaat over een archetype en dit is wat we hier nodig hebben.

De legging

Neem rustig de tijd om tot jezelf te komen en schud je kaarten zoals jij gewoonlijk doet. Leg daarna je kaarten neer in een cirkel, rugzijde naar boven. Laat je ogen over de cirkel heen gaan terwijl je vraagt door de spiegel te mogen kijken naar je ziel.
Kies dan 1 kaart uit welke je in het midden van de cirkel omdraait.

De Gele Weg

inner child kaart de gele wegIk heb de legging voor mezelf gedaan en kwam kaart XIX De Gele Weg (Zon uit RW) uit. Deze kaart beeldt een fragment uit het verhaal van de Tovenaar van Oz. Dorothy heeft de Gele Weg gevonden die haar zal leiden naar de Smaragden Stad. Daar zal ze de kans krijgen om terug naar huis te gaan. Ze wordt hierbij vergezeld door haar vrienden die elk op hun beurt ook een weg afleggen.
Ze hebben elk op hun eigen manier een queeste en helpen elkaar deze te behalen.

Uit deze kaart blijkt dat ik iemand ben die op pad is. Op dit ogenblik heb ik ook een duidelijk pad gevonden. Het is een pad naar spirituele groei en thuiskomen bij mezelf. Op zich zeker wel passend maar toch ook een beetje verrassend.

Hoop dat je deze post leuk vond en dat het je heeft aangezet om ook eens een kijkje in de spiegel te kijken. Mocht je deze legging zelf eens proberen, laat dan zeker weten wat je ervan vond.

Groetjes,
Nini

Goede raad van ….

Aleister Crowley

Aleister Crowley

Aleister Crowley

In The Book of Thoth schreef Aleister Crowley over zijn visie op tarot. Dit boek is een absolute aanrader voor elke tarotist die zich wil verdiepen in de tarot ( van Crowley).  Op het einde van het boek geeft hij goede raad aan de tarot-student . Een advies dat grote indruk op me maakte toen ik het de eerste keer las. Onlangs dacht ik er terug aan en ik wil het graag met jullie delen.

“Het is duidelijk, op het einde van dit essay, dat de kaarten uit de tarot levende individuen zijn. Het is gepast om de na te denken over de relaties die bestaan tussen hen en de student.
Stel je eens het volgende voor : Een debutante gaat naar haar eerste bal. Ze wordt voorgesteld aan 78 volwassen mensen. Laat ons aannemen dat zij een  bijzonder intelligent meisje is, met een hoge sociale educatie; zij zal wellicht alles weten over de positie en algemene karakteristieken van deze personen.
Dit betekent echter niet dat ze hen echt kent. Ze zal niet weten hoe elk van hen zal reageren op haar. Hoogstens, zal ze enkele feiten over hen kennen, waaruit ze iets kan afleiden over hun gedrag.
De positie van de tarot-student is gelijkaardig. In dit essay en deze ontwerpen (de kaarten), werd een analyse van de algemene karakteristieken van elke kaart gegeven. De student kan de kaarten niet echt naar waarde schatten, zonder hun gedrag over een lange periode te observeren. Hij kan enkel tot inzicht in de tarot komen door ervaring.
Het zal voor hem niet voldoende zijn om de kaarten intensief te bestuderen alsof het objecten zijn.
Hij moet ze gebruiken. Hij moet met hen leven.
En zij ook, moeten met hem leven. Een kaart is niet geïsoleerd van de anderen. De reacties van de kaarten, hun wisselwerking ten opzichte van elkaar, moet ingebed worden in het echte leven van de student.

omslag boek tarot Aleister crowleyEn dan, hoe moet hij hen gebruiken?
Hoe kan hij hun leven met die van hem vermengen?
De ideale manier is contemplatie. Dit houdt een zo hoge graad van initiatie in, dat het onmogelijk is ze hier te beschrijven.  Bovendien is het voor de meeste mensen niet aantrekkelijk of geschikt.
De meest praktische en eenvoudigste manier is divinatie.”

(daarna beschrijft hij een versie van The Opening of the Key kaartlegging)